Vi förklarar ett ord som alltmer används av dem som styr och ställer i samhället.

Nu verkar alla diskutera att Kriminalvårdens ledning meddelat att de ”gått upp i stabsläge”.

Dock är det uppenbart att alla som har åsikter om detta inte vet vad som menas med stabsläge.

Det är inte så att det har något att göra med stab i meningen att det handlar om en grupp som enligt Svenska Akademiens Ordbok definieras som ”grupp av personal som biträder en person i chefsställning” eller ”utgör den ledande gruppen inom ett företag”.

Stabsläge innebär inte att man samlar ihop en sådan grupp och att den är extra aktiv.

Ordet stabsläge är istället en anglicism, ett exempel på hur amerikansk–engelskan likt en fjällbjörkmätarlarv grävt sig in i svenska språket och fått det att börja förtvina.

De som drabbats av denna språkparasit vill visa att de är inte är enkla själar i Europas utkant utan att de är en del av den internationella elit som talar management–engelska.

Stab kommer alltså från engelskans ”stab”. ”To stab somebody” betyder ju att hugga kniven i någon – gärna i ryggen.

När det råder kris och kaos på ett område i samhället går därför alltid de ansvariga byråkraterna in i stabsläge – det vill säga de förbereder sig för att hugga någon av kollegorna i ryggen och ge denne skulden för att allt gått åt helvete.

Vi får lära oss en del om nedrivna statyer, sprängda fästningar och "Näsan" i en nationalpark.

Karta över Afrika från 1600-talet.

Här avslutas det uppdaterade konversationslexikon vi påbörjade i går. Ibland tvingar ju den sociala konvenansen oss att artigt samtala med personer som ska delge oss sina värdegrundsfiltrerade reseupplevelser. Detta lexikon kan vara en hjälp för den som vill se ett snabbt (om än ibland förvirrat) slut på sådana pratstunder.

O

OSTPREUSSEN. Del av Tyskland där kolbrytning varit vanlig. De många hålen i landskapet som är en följd av detta har fått ge namn åt regionen.

OKLAHOMA. Delstat i USA. De första nybyggarna var bördiga från en liten ort i Laholm. När de skulle namnge sin nya hembygd uppstod vissa motsättningar, men man kunde till slut enas om att det vore vackert att döpa platsen efter den ort de flesta kom ifrån. Registratorn från de federala myndigheterna noterade dock namnet felaktigt.

När ordföranden för mötet slog klubban i bordet sa han: ”OK, Laholm.”

Att ordföranden talade en mycket utpräglad halländska kan ha bidragit till missförståndet. 

Senare försök att rätta felet har misslyckats eftersom myndigheterna sagt att sådant drabbade alla grupper som invandrade till USA under 1800-talet, De har bland annat hänvisat till italienarna som kom att befolka en annan delstat. Se ”Oregano”.

P

POLEN. Europeiskt land som fått ge namn åt ett sjukdomstillstånd som benämns Polen-allergi. Sjukdomen yttrar sig som en allergisk reaktion mot alla lagförslag och åtgärder från Polens regering. Allergin ger upphov till hög feber som leder till att de drabbade med frenesi ägnar sig åt upprop, demonstrationer samt fördömande tal och artiklar och EU-uttalanden.

De som drabbats av denna typ av allergi reagerar dock bara för förändringar av detta slag i Polen – aldrig när de sker i det egna landet.

POLTAVA. Stad i mellersta Ukraina. Här stod det slag 1709 där Peter den stores här på ett avgörande sätt besegrade Karl XII.

Inledningsvis hade de svenska styrkorna framgång i slaget; deras kavalleri drev undan det ryska kavalleriet vid den ryska skanslinjen och svenska styrkor kunde bryta igenom den. Dock var den svenska ordergivningen oklar och förvirrad, och en tredjedel av det svenska infanteriet bands upp i helt onödiga och ej planerade försök att storma skansarna. Här grundlades nederlaget.

För att hedra minnet av alla de svenskar som stupade i Poltava har den svenska överheten bestämt sig för att göra den svenska statsapparaten till ett evigt och levande minnesmärke över de fallna hjältarna; statsapparaten ska därför alltid använda merparten av sina resurser på fel sätt och för att lösa onödiga uppgifter.

Q

QUANTICO. Plats i USA där FBI har sitt högkvarter. Platsen har fått ge sitt namn åt kvantfysiken, något som beror på att när FBI utreder något kan den utredde vara både oskyldig och skyldig på en och samma gång. Det beror liksom på vem som observerar bevisen, och vid vilket tillfälle han gör det. Se även ”Schrödingers katt”. Och ”Hillary Clintons e-postserver”.

QOM. Helig stad i Iran. Här sitter landets shiitiska högre prästerskap och begrundar sådana avgörande frågor för landets utveckling som spörsmålet om när man får ha sex med sin moster eller hur man ska förfara med ett får efter att ha idkat samlag med det detta (slakta det och sälj köttet – men det är förbjudet att sälja köttet i det egna grannskapet utan det bör transporteras åtminstone till grannbyn). Den som tvivlar på korrektheten i denna framställning bör studera framlidne ayatollah Khomeinis skrifter.

Orten fått sitt namn av den brittiske upptäcktsresanden och arabisten Sir Richard Burton som vid ett besök 1863 noterade mullornas totala fixering vid frågan om vad mannen gör av sin sädesvätska. När han beskrev orten noterade han därför i sina resedagböcker: ”They only talk about the cum.”

R

RIVE GAUCHE. Betecknar Seines vänstra strandbank i Paris. Traditionellt tillhåll för stadens intellektuella som suttit där och häckat på kaféstolar allt sedan de räddade sig i land där under syndafloden (efter det att Noak vägrat ta ombord dem på arken). Denna grupp kännetecknas av att den alltid traskar patrull efter den tänkare som bäst anses kunna tolka deras samtid på ett sådant sätt att deras intressen gynnas. Se ”Gauche-marsch”.

ROMA. Ort på Gotland som försöker marknadsföra sig som ett alternativ för den som egentligen vill besöka den italienska huvudstaden. Ortens styresmän påpekar att de minsann både har en stor ruin och en pizzeria, samtidigt som turister slipper trängas med folkmassor och betala dyrt för mat och husrum. Även sentida gladiatorspel utlovas i samband med nollåttors budgivning på hus i trakten.

S

SALEM. Litet samhälle utanför Boston, USA. Mest känt för att man där fordomdags brände häxor.

SALEM. Litet samhälle utanför Stockholm, Sverige. Mest känt för att man där bränner bilar.

SIENA. Stad i den italienska provinsen Toskana. Stadens förhållande till centralmakten i Rom har alltid varit mycket spänt. Detta har märkligt nog lett till slagsmål i Sverige.

Dessa sammanstötningar har orsakats av att turister från Siena tagit till knytnävarna när de tillrättavisats av svenskar; när turisterna sagt att de är sienare har de fått höra: Nej, nej, det heter romer.

T

TAHITI. Ö i södra Stilla Havet. Populärt turistmål och brukar användas av det svenska Skatteverket för dess årligen återkommande kick-off. Detta beror på att öns namn anses kunna inspirera verkets medarbetare och besjäla dem med den rätta andan i kontakten med medborgarna.

TURKIET. Land på gränsen mellan Europa och Asien. Har alltid inneburit problem för grannländerna.

De nationer som hamnat i den eländiga situationen att de ingår i detta lands närområde brukar gemensamt benämnas som ”Oturkiet”.

U

ULSTER. Benämning på de sex grevskap på Irland som tillhör Storbritannien. Hit flyttade England skottar under 1600-talet för att de skulle hålla ordning på de motspänstiga katolska irländarna. Därav kommer det sig att en överrock ibland kan benämnas ”ulster”.

UDDEVALLA. Stad i Bohuslän. Orten fick ett uppsving under Gustav III. Denne insåg vikten av att rikets diplomater var hala. Därför anlades här en fabrik för tillverkning av en kräm med vilken svenska ambassadörer dagligen skulle smörja in sig över hela kroppen. Krämen kallades UD-valla och har fått ge namn åt staden.

V

VENEDIG. Stad i Italien. Under 1800-talet ingick ett besök i Venedig i varje ung människas europeiska bildningsresa. Denna sedvänja har numera helt försvunnit, eftersom YouTube och TV erbjuder mångdubbelt fler kanaler än vad Venedig gör.

X 

X betecknar ofta en okänd storhet. Det är därför så många städer och regioner i Kina börjar på ”X”. Ingen utanför landet vet riktigt vad som försiggår där. Ibland vet inte ens de i landet riktigt vad som händer på dessa platser. Se Xinjiang.

Y

Yosemite. Nationalpark i Kalifornien i USA. Fick sitt namn av upptäckaren och naturforskaren Galen (Jo, det var faktiskt hans förnamn) Clark som när han såg den stora utskjutande näsliknande delen på berget ”El Capitan” utbrast: ”Yo, semite”.

Z

Zimbabwe. Land som var mycket tidigt ute med att riva ned statyer av personer som ansågs symbolisera vitas förtryck av svarta. I juli 1980, några månader efter att de svarta tagit makten i Rhodesia störtades en staty föreställande Cecil Rhodes i Salisbury. Jublande folkmassor pulvriserade statyn med hammare.

Dock har inte detta lett till att de svarta fått det bättre i landet. De har på alla områden fått det avsevärt sämre.

En möjlig förklaring kan vara att de förbrukade all sin energi ner de rev ner den där statyn.

Å 

Åkalla. Tidigare namn på förorten Akalla utanför Stockholm. Namnet härrör från den gamla benämningen ”åkarlar” på de som bodde där, alltså personer som livnärde sig längs med en å (i detta fall Igelbäcken). 

Den nutida bosättningen tillkom i samband med miljonprogrammet och när befolkningen fick en annan sammansättning förändrades namnet till Akalla av framsynta kommunpolitiker som insåg att det gamla namnet bara skulle uppmuntra invånarna till minaretbyggen.

Ä

Älvsborg. Ända fram till 1600-talet en viktig fästning vid Göta Kanals mynning. 1650 föreslår dock Johan Wärnschiöldh att befästningsverken ska rivas då det uppförts andra bättre placerade borgar i omgivningen. Alla håller med. Dock inleds omfattande renoveringsarbeten av Älvsborgs fästning och 1658 är den i bättre skick än någonsin.

1660 kommer man dock tydligen ihåg att man tio år tidigare insett att den inte behövs. Man spränger den i luften. Detta visar att de har fel som hävdar att svenska nutida regeringar är historielösa och inte är följer traditionerna i sitt arbete.

Ö

Öster. Väderstreck. Fienden sägs alltid komma från detta håll.

Östern, Mellersta. Geografiskt område från vilket det dock sägs att bara vänligt sinnade människor kommer för att ta hand om våra gamla.

En hjälp till dig som vill kunna orientera dig i samtalet oavsett vilken del av världen det handlar om.

Del av Gerardus Mercators karta över Arktis 1595.

Snart hävs alla restriktioner och vi får börja resa utomlands igen. Middags– och fikarastsamtalen kommer inte längre enbart att handla om vilken som är den bästa second–hand–butiken i Flen eller vid vilka rastplatser utanför Södertälje man säkrast återfinner polska lastbilschaufförer som säljer medhavd vodka.

Det gäller då förstås att vara informerad om den senaste forskningen när det gäller platser utanför Sverige och i andra världsdelar. Därför har jag nu uppdaterat mitt geografiska konversationslexikon. I dag kommer A till och med N. I morgon O till Ö.

A

Afghanistan. Litet land inklämt mellan Ryssland och Pakistan. I snart 20 år ockuperat av USA med allierade. Sverige har deltagit med trupp vilket bland annat motiverats med att det är viktigt att bidra till ett Afghanistan där även flickor får gå i skolan.

Har väl gått sådär med detta vällovliga projekt – däremot går numera 9.000 unga afghanska män i den svenska gymnasieskolan.

Albanien. Litet land på Balkan. Präglat av korruption och klanvälde.

Albany. Huvudstad i delstaten New York. Präglad av korruption och klanvälde.

Albion. Gammal benämning på England.

Albino. Gammal benämning på engelsman som visar sig på badstrand.

B

Bayreuth. Stad i Tyskland med en viss dragningskraft på anti-semiter.

Beirut. Stad i Libanon med en viss dragningskraft på anti-semiter.

Belgien. Land känt för sitt klosteröl bryggt av trappistmunkar. Enligt myten avlägger munkar i denna orden tysthetslöfte vilket inte är sant – de är tysta därför att de anser att belgare är så tråkiga att det inte är mödan värt att samtala med dem.

C

CYPERN. Ö i Medelhavet som haft stor inverkan på folkrättens utveckling. En tredjedel av ön är ockuperad sedan 1970-talets början av Turkiet som dock inte utsatts för några sanktioner från EU-stater på grund av detta – något som ju däremot drabbade Ryssland när man ockuperade Krim. Den moderna, för att inte säga postmoderna, folkrätten har förklarat detta genom det inte är tillåtet att ockupera halvöar (som Krim) men däremot acceptabelt att ockupera riktiga öar. Se även ”Halvmesyr” samt ” Sydkinesiska sjön”.

CAPE COD. Anhopning av populära badorter i nordöstra USA. Vattnen är stilla eftersom den långa halvön är väl skyddad av naturen. Platsen är mycket populär sedan årtionden som sommarviste för Kennedy-klanen och andra högdjur i Demokratiska partiet. Se vidare ordstävet ”I de lugnaste vatten …”.

D

DUBLIN. Stad på Irland som ursprungligen benämndes Niblin. Erövrades och plundrades av vikingar i mitten av 800-talet. De avslutade skövlingen med att införa du-reformen, varvid staden fick sitt nuvarande namn.

DAKAR. Huvudstad i republiken Senegal i Afrika. Rollspelet ”Dakar och Demoner” skapades bland sysslolösa fångar i stadens många fängelsehålor.

Tidigare var orten slutmålet i rallyt Paris–Dakar. Numera går dock rallyt åt andra hållet, ofta utan hjälp av fordon. Se vidare ”Flyktingström”.

E

ELBA. Italiensk ö belägen utanför Toscana. 1814 tvingades den besegrade Napoleon dra sig tillbaka hit, och som plåster på såren tillerkändes han ön som furstendöme.

Tillvägagångssättet inspirerade hans tidigare marskalk Jean Baptiste Bernadotte när denne tillträdde som Sveriges kung. Han införde seden att misslyckade befattningshavare i staten fick lämna makten ifrån sig, och därefter skickades i väg för att besätta landshövdingeposter. Detta bruk har fortlevt in i våra dagar och utvidgats. Se ”Ambassadör” och ”Konsul”.

ELENBOGHEN. Medeltida tyskt namn på nutidens Malmö. Namnet betydde ”armbåge” och syftade på den böjning av kustlinjen där staden var belägen. Röster har höjts för att namnet åter ska användas eftersom kommunen numera är tämligen arm, samt länge präglats en förljugen självbild. Se slanguttrycket ”båg”.

F

FALL RIVER. Stad i Massachusetts, USA. Hette tidigare bara Fall men har bytt namn eftersom stadens ansökningar om att få arrangera OS ett antal gånger avslagits av IOK på grund av ”anständighetsskäl”.

FALKLANDSÖARNA. Ögrupp belägen söder om Sydamerikas sydligaste udde. Öarnas huvudsakliga funktion är att tjäna som åskledare för inrikespolitiskt missnöje i Argentina och Storbritannien. Närhelst politiska eller ekonomiska problem uppstår i något av länderna avleds detta genom att respektive land mobiliserar massorna till stöd för sin rätt till överhöghet över ögruppen.

Den som kontrollerar öarna får ansvar för parningsplatserna för den sydliga sjöelefanten samt för 2 000 själar i behov av ständigt understöd så de kan överleva på de karga öarna. Se ”Masspsykos”.

FÅRÖ. Ö nordväst om Gotland. Boplats under sommartid för framförallt toppolitiker och högt uppsatta statsbyråkrater, samt tidigare Ingmar Bergman. Namnet anses uppkommit genom en sammansättning av ”få” som syftar på att de där boende anser sig tillhöra en utvald och liten skara – samt ”rö” som utgår från att de inte har några välgrundade, fasta ståndpunkter. Se ”– som ett rö för vinden”).

(Vissa forskare menar dock att ”få” syftar på att de boende anser sig ha rätt att få sig till skänks vad andra arbetat ihop.)

G

GOA. Hamnstad i Indien. Blev portugisisk koloni under tidigt 1500-tal. Det hände sig inte bättre under denna period än att ett portugisiskt handelsfartyg som lämnade kolonin med destination Lissabon navigerade fel och förliste utanför Göteborg. En del av besättningen överlevde och klarade sig i land och visade omgående sin lycka och glädje över sin räddning. De stannade i staden och blev omtyckta bland flickorna för sitt muntra sinnelag; många äktenskap ingicks och många barn föddes som kunde föra deras glada humör vidare till kommande generationer. Se ”Goa gubbar”.

GREENWICH. Del av Stor-London. Här finns ett observatorium som härbärgerar Greenwichmeridianen, en nollmeridian som visar var öst och väst möts vilket markeras med en i marken nedlagd mässingsskena. Detta torde vara ovanligt eftersom mötet mellan dessa väderstreck ofta annars markeras med taggtråd, minfält och murar.

GUADELOUPE. Ö i Västindien som också är ett franskt departement. Var svensk besittning 1813–1814 då den överlämnades av Storbritannien till den svenske kungen som kompensation för att han trätt in i kriget mot Napoleon.

Återköptes av Storbritannien för 24 miljoner franc som den svenske kungen erhöll. Denne i sin tur gav dem till regeringen som betalade statsskulden med pengarna, och i utbyte fick kungen ett löfte om att hans familj för evigt skulle få ett årligt underhåll.

Seden att använda svenska tillgångar i placerade i Västindien för att betala statsskulden lever kvar – dock utlovas inte längre evig årlig ersättning till den vars tillgångar används på detta sätt. Se ”Vad fan får jag för pengarna.”

H

HELGEANDSHOLMEN: Ö i Stockholm. Säte för Sveriges riksdag som där verkar i enlighet med de historiska traditioner som kännetecknat aktiviteterna på ön sedan 1200-talet.

1301 grundades där ett helgeandshus som skulle dra försorg om de sjuka och fattiga, vilket kan sägas förebåda riksdagens och den så kallade välfärdsstatens påstådda verksamhet i modern tid.

1587 offentliggörs ”Helgeandsholms beslut” som utges för att vara ett uttalande antaget av en församling av rikets ledande män som samlats på ön några hundra år tidigare: 1282.

I dokumentet slogs det fast att större vattendrag, malmfyndigheter, ouppodlad mark samt skärgårdsöar med omkringliggande fiske – allt detta skulle vara kronans egendom.

Dokumentet var en förfalskning, vilket slutgiltigt bevisades 1860. Dock hänvisade stat och myndigheter till dokumentet ända in på 1900-talet.

Att man inte längre gör så beror på att det inte längre behövs, de allra flesta har sedan länge accepterat att staten har rätt till vad den än vill ha.

I

IDRE. Ort i Dalarna som fått ge namn åt den filosofi som utvecklades i den svenska kommunala sektorn och som hade sitt ursprung på denna plats. Filosofin utmärks av att den hävdar att orter och städer som har förlorat det mesta av de produktiva sysselsättningar som där fanns ska överleva genom att orten satsar på turism. Filosofin har fått namnet ”Idreologi”.

(Ska ej sammanblandas med ”Ideologi”, den tankeströmning som präglar andra kommuner med samma problem men som tar sig uttryck i att man istället liksom björnen går i ide och inväntar bättre tider. Här finner man förklaringen till att ideologer så ofta verkar yrvaket förvirrade när de ställs inför problem ur det verkliga livet – det beror på att någon väckt dem ur deras slummer.)

IPANEMA. Plats i Brasilien som tidigare präglades av stora sociala problem och extrem brottslighet. Utvecklingen vände helt när en man från forna Jugoslavien anlände och blev vald till borgmästare. Platsen kommer den närmaste tiden att byta namn till ”Ipanema problema”.

J

JERSEY. Ö i Engelska kanalen. Här utvecklas boskapsrasen Jersey som präglades av sin härdighet på grund av att den skyddades genom hårda regler mot införsel till ön av andra levande djur. Jerseyboskap har med tiden spritt sig över hela världen och mjölken utmärks av sin extremt höga fetthalt.

Detta kan vara en av förklaringen till att de första töjbara tygerna av trikå utvecklades på ön både i slät- och ribbstickad form. Se ”Jerseykläder”.

JENA. Tysk stad i delstaten Thüringen. Tidigt lärdomscentrum och här undervisade Schiller och Hegel. Här föddes på 1920-talet den så kallade ”Jena-planen”, en pedagogisk modell som förespråkade grupparbeten. Sentida resultat av detta i den svenska skolan har gett upphov till talesättet ”Det finns ingen Jena-väg till kunskap”.

JÄMMERDAL. Geografisk beteckning så allomfattande att den ibland används för att benämna hela världen. Viss förvirring vidlåder beteckningen eftersom man ibland kan uppleva att man befinner sig i jämmerdalen fast man är på en bergstopp.

K

KENT. Landskap i sydöstra England. Många svenska ungdomar har under sina språkresor till grevskapets badorter upplevt sina första attacker av en överväldigande känsla av de är utvalda och speciella, och att omvärlden är dum och trög. Regionen har därför fått bidra med sitt namn till popgruppen Kent.

KOREA. Delat i en syd- och en nordlig del. Den södra delen är mest känd för att man där äter hundar, den norra för att Kim Jong II låter sina motståndare i ledningen bli uppätna av hundar.

L

LAPPLAND. Del av norra Sverige. Tidigare känt för att invånare i landskapet kunde drabbas av djup nedstämdhet på grund av ensligheten. Se ”Lappsjuka” (benämningen används numera också för att beskriva att det finns allt färre vårdcentraler och sjukhus norr om Gävle. 

LETTLAND. Republik vid Östersjön. Trots de usla naturliga förutsättningarna för jordbruk kunde befolkningen genom flit och strävsamhet göra landet känt för den höga kvaliteten på dess nötkött, fläsk och mejeriprodukter. Detta upphörde i och med den sovjetiska ockupationen och den påtvingade kollektiviseringen som genomfördes 1949–1950 då kvalitet och produktivitet sjönk snabbt och drastiskt.

En följd av detta var att mejeriprodukterna drygades ut med artificiella tillsatser för att dölja att fetthalten rörde sig mot noll och att smaken var obefintlig.

Dessa produkter blev kända under benämningar som till exempel ” lettmjölk” och ”lettmargarin”. Efter befrielsen från det sovjetiska förtrycket har det lettiska jordbruket börjat återhämta sig och dess produkter från jordbruket har återfått sitt tidigare goda renommé.

I Sverige är det dock fortfarande vanligt med denna form av ”lett”–varor, något som inom sociologin kategoriseras som ”frivillig sovjetisering” för att förklara att människor avstår från riktig mjölk och riktigt smör.

M

MORRISTOWN. Stad belägen i Bengali. Ordningen upprätthålls av en man som har en ring med mäktiga krafter. Han dricker mjölk och har en bergsvarg. I de omgivande trakterna finns det gott om dvärgar.

MORDOR Land mellan bergskedjorna Askbergen och Skuggornas berg. Ordningen upprätthålls av en man som har en ring med mäktiga krafter. Han dricker dock antagligen inte mjölk, men håller sig säkerligen med en eller flera bergsvargar. I de omgivande trakterna finns det gott om dvärgar.

N

NACKA. Kranskommun till Stockholm. Här utvecklades ”Nacka-projektet” under några år på 1970-talet. Syftet var att skapa en lättillgänglig och förebyggande psykiatrisk vård som skulle kunna leda till att antalet platser i den slutna psykiatriska vården minskade.

Projektet lade grunden för den sektoriserade psykologi som infördes i hela landet under 1980-talet. Den var ämnad att ersätta de stora mentalsjukhusen genom ett samarbete mellan öppen psykiatrisk vård, socialtjänst och den primära sjukvården.

Kritiker har menat att stängningarna av de stora mentalsjukhusen kom för snabbt och att den sektoriserade psykologins verksamhet inte var redo att ta emot dem som i forcerat tempo skrevs ut – och att situationen inte förbättrats utan snarare förvärrats under de fyrtio år som gått.

Försvarare av modellen menar dock att numera fungerar den efter det att ”Nacka-projektet” uppstått i ny och modifierad form, eftersom det på nattbussarna till och från Nacka alltid finns plats för dem som är hemlösa på grund av mentalsjukdom.

Förvirrad när du tvingas in i samtal om politik? Var lugn. Här får du hjälp.

Vi kan stå inför ett nyval om Miljöpartiet bestämmer sig för att lämna regeringen. Det som talar mot att partiet väljer att göra det är att det krävs en viss handlingskraft. Troligare är att de sitter där de sitter så länge de får. Sedan förlänas de reträttposter på platser eller i verksamheter som Stefan Löfven hyser speciellt agg till.

Men om det nu drar ihop sig till nyval kommer obegripligt många att diskutera riksdagspartiernas politik. Det nyttar väl lika mycket till som att diskutera vädret. Men för den som ändå hamnar i politiska samtal under en middagsbjudning kan det vara bra med en förnyad orientering om de senaste förändringarna i ords betydelse. Så varsågoda:

A

AMNESI. Glömska. Nödvändig egenskap hos politiker. Än mer hos dem som ska rösta på dem. (Populärkulturella referenser: Ground Hog Day, Eternal Sunshine of the Spotless Mind.)

AMNESTI. Åtgärder riksdagen beslutar om för att hantera amnesi hos flyktingar som inte minns sin ålder.

AMNESTY. Organisation som drabbats av amnesi och inte minns sitt ursprungliga syfte.

B

BARBAR. Svenskar innan de kom i kontakt med utlänningar. Definitionen lanserad av historikerna M Sahlin och F Reinfeldt.

BABAR. Elefant. Står ofta mitt i rummet i valdebatten.

BETING. Bestämt mått av arbete som utförs för att man ska kunna försörja sig.

BETTING. Sysselsättning som vunnit i popularitet gentemot det mer otidsenliga beting. Se bidrag.

BIDRAG. En form av betting där vinst utlovas varje gång. Att detta inte alltid uppfylls leder sällan till något. Se amnesi.

C

CYKEL. Färdmedel. Anbefalles för allmänheten av politiker som själva ofta är ute och cyklar.

CYKEL. Ekonomisk term. Upptäcks för när finansbubblor spricker, och när det händer får vi alla cykla vare sig vi vill eller inte.

COUNTRY. Musikgenre. Populär bland kulturarbetare om texten framförs på engelska. Framförs den på svenska ska den dock avfärdas som dansbandsmusik.

D

DESERTERA. Flykt från verkligheten – i detta fall krigsmakten. Föråldrad term i Sverige för här finns ingen krigsmakt att desertera från.

DESSERTERA. Flykt från verkligheten. Sker genom att man äter mycket bakverk och sötsaker. Se Göran Greider.

DOMARE. Person med juristutbildning som inte fått jobb på en advokatbyrå.

E

ECKLESIASTIKMINISTER. Tidigare benämning på den politiker som var ansvarig för skola och utbildning. Benämningen numera avskaffad eftersom dagens lärare inte kan stava till den – än mindre uttala den korrekt; vilket gör att de inte kan diskutera hur den som är ansvarig gör sitt sitt jobb. Ett vanligt missförstånd är att nuvarande kulturminister är direkt ansvarig för skolfrågor eftersom man ofta hör nyutexaminerade lärare säga ”bah”.

E-POST. Digitalt brev. Om de är lagrade hos myndigheter, så tenderar de att försvinna om medborgare och journalister begär ut dem. Se ”kompost”.

F

FARS (1). Ålderdomligt uttryck. Något som tillhör en far. Företeelsen anses därför vara ett uttryck för patriarkalt förtryck och heteronormativitet och bör inte användas.

FARS (2). Situationskomik. Fars uppstår ofta när någon vänder sig mot användandet av uttrycket fars enligt definition ovan.

FARSI. Språk. Talas i Iran. Den som talar farsi kan fritt i Sverige använda uttrycket fars enligt definition 1 emedan patriarkalt förtryck från Iran inte riktigt räknas. Se även fars enligt definition 2.

G

GUD. Allsmäktig entitet inom kristendomen. Uppenbarade sig förr i tiden, ibland i form av en brinnande buske. Vissa islamister hävdar att deras gud är mäktigare eftersom han uppenbarar sig i form av brinnande bilar.

GÖTEBORG. Tidigare levande industristad – har nu muterat till något annat.

H

HATBRÅTT. Stavades tidigare hatbrott. Den nya benämningen anses bättre spegla det faktum att innebörden av ordet skiftar mycket snabbt. Skämt i går. Hatbrott i dag.

I

INTENSIVVÅRD. Tidigare beteckning för avdelning på sjukhus där det krävdes intensiva insatser för att behålla patienten kvar i jordelivet. Betecknar numera en avdelning där det behövs intensiva insatser för att behålla personalen.

IMBECILL. Typ av bacill som är svår att bekämpa. Sprider epidemisk dumhet.

J

JAKT. Sysselsättning som betraktas med stor misstänksamhet av myndigheter som därför försvårat licenshantering för vapen. Vissa jägare överväger därför att övergå till jakt med handgranat, vilket inte kräver licens. Se älgskav.

JANTE. Fiktiv plats där lagar stiftades, i dag tenderar det dock att vara så att lagarna är fiktiva men platserna verkliga.

K

KOMMUN. Beteckning på svensk förvaltningsenhet med begränsat självstyre. Ordets ursprung kan härledas till det forntida uttrycket ”ur hand i mun”, det vill säga obetänksamt leverne där man inte prioriterar utgifter och tänker på morgondagen; ursprungligen var beteckningen ”kom mun”. Se valfläsk och kommun-ister.

KOREA. Pågående utförsäljning av nötboskap till slakterier. Skylls på vädret – inte på jordbrukspolitiken. Jämför Nordkorea, där kollaps i jordbruket också alltid skylls på vädret.

L

LASSIE. Hund av rasen collie. Fortfarande tillåten i motsats till border collien som inte är anpassad till den gränslösa värld som är påbjuden.

LOKAL. Bot mot all form av social oro. Se ”lokalbedövning”.

M

MERIT. Tidigare viktig faktor vid befordran. Kan numera vara en belastning. Se ”meteorit” och ”stjärnfall”.

MÅNE. När den är full blir en del håriga och farliga. Se "varulv". Liknade fenomen har också observerats hos vissa individer då de ser en halv måne. De blir då skäggiga och aggressiva.

N

NORR. Väderstreck. Kommit ur mode eftersom allt är relativt. Se ”narr” och ”postmodern”.

NÄVE. Ska enligt nutida social kod hållas knuten i fickan. Bör försiktigtvis aldrig sträckas fram för handhälsning. Se ”Arbetsdomstolen”.

O

OMELETT. Comfort food för makthavare eftersom den påminner dem om att ägg är till för att knäckas.

ORIENTERA. Ta ut rätt riktning. Sker numera alltid med hjälp av Orienten. Innan detta tillstånd etablerades fanns en period då alla vägar ledde till en rom.

P

PENSION. Åldern då den ska inträda föreslås alltid öka, pensionen i sig däremot tenderar att minska.

PRÄST. Såvida P. har anställning i Svenska kyrkan förväntas personen företräda en en tro präglad av hål efter ursprungliga uppfattningar som tagits bort. Se prästost.

Q

QUASIMODO. Ringaren i Notre Dame. Tidig representant för yrkesgrupp som numera är nästan utdöd. Deras uppgift var bland annat att ringa i kyrkklockorna då det var fara å färde. Emedan vi nu dock lever i en värld där allt ständigt blir bättre har detta skäl till klockringning försvunnit och arbetstillfällena drastiskt minskat. Sådan klockringning kan dock fortfarande ske när någon hävdar att samhället inte blir bättre. Se domprost, Visby.

QUISLING. Landsförrädare. Förekomsten av quislingar ses som ett utslag av att något är fel i samhällskroppen. Se kvissla.

R

RAP. Musikgenre eller olämpligt ljud vid måltid. Den konstnärliga betydelsen i båda fallen är likvärdig.

RAPP. Utdelas i Saudiarabien till den som är alltför rapp i sin kritik av tillståndet i landet.

S

SADISM. Viljan att plåga andra för sin egen njutnings skull. Svensk politik präglas av poststress-sadism; viljan att plåga andra utan ett egentligt mål.

SOCKER. Sötningsmedel. Kan komma att straffbeskattas efter krav från Göran Greider. Denne sägs också kräva ett förbud för farinsocker eftersom det är brunt.

T

TALK. Puder som ska dämpa hudirritationer. Se talkshow, som dock kan ge utslag.

TELEPATI. Tankeöverföring. Ännu ej i vetenskaplig mening bevisat fenomen. Kan bero på frånvaron av tankar i det moderna samhället, det finns inget att överföra.

U

UNDER. Mirakel. Inträffar sällan trots att allt fler upplever att de befinner sig i underläge.

UPPSKATTA. Svenska folket är uppskattat av sina politiker. Se Skatteverket samt uttrycket ”med sådana vänner behöver man inga fiender”.

V

VAMPYR. Blodsugare som vänt på dygnet. Att Stockholmspolisen bara vågar visa sig i norr- och västerort på dagtid beror på att de hört att då ligger vampyrerna i Kista och sover.

VINYL. Läte som uppstår på valvakor när det egna partiet gått bakåt och de närvarande druckit upp allt vin.

X

X. Bokstav som finns enbart för att beteckna att något inte finns utan blott är en social konstruktion. Se X-kromosom.

Y

YMNIGHETSHORN. Mytologisk företeelse som garanterade välfärd åt alla. Numera ersatt av skohornet.

YRKE. Verksamhet som utövas för att man ska kunna försörja sig. Beteckningen beror på att mången person känner sig illamående och yr vid tanken på detta.

Z

ZENIT. När solen står som högst på himlen. Används också för att beteckna någons karriär, dock aldrig om politiker eftersom det i objektiv mening aldrig inträffar. Se istället solförmörkelse.

ZOMBIE. Levande döda varelser begivna på människokött. Förutom kostvanor kan de alltså påminna om miljöpartister i regeringsställning.

Å

ÅKER. Enligt vissa något som inte behövs i Sverige eftersom det åker hit båtar med mat. Se globalisering.

ÅNGER. Insikt som följer av att man tidigare fattat fel beslut. Å. är en okänd känsla bland politiker.

ÅS. Naturformation. Återfinns de i Halland är de tydligen näst intill ogenomträngliga.

Ä

ÄDEL. Egenskap som numera är vanligare bland ostar än bland människor.

ÄRVA. Överlåtelse av egendom vid dödsfall. Anses suspekt såvida det inte är Allmänna arvsfonden som är mottagare.

Ö

ÖVER. Sociologisk term. I framtiden kommer samhället att bestå av den som blir över och den som befinner sig över dem.

ÖH. Vanligt samtida tilltalsläte.