Samtida geografiskt konversationslexikon o-ö

Vi får lära oss en del om nedrivna statyer, sprängda fästningar och "Näsan" i en nationalpark.

Karta över Afrika från 1600-talet.

Här avslutas det uppdaterade konversationslexikon vi påbörjade i går. Ibland tvingar ju den sociala konvenansen oss att artigt samtala med personer som ska delge oss sina värdegrundsfiltrerade reseupplevelser. Detta lexikon kan vara en hjälp för den som vill se ett snabbt (om än ibland förvirrat) slut på sådana pratstunder.

O

OSTPREUSSEN. Del av Tyskland där kolbrytning varit vanlig. De många hålen i landskapet som är en följd av detta har fått ge namn åt regionen.

OKLAHOMA. Delstat i USA. De första nybyggarna var bördiga från en liten ort i Laholm. När de skulle namnge sin nya hembygd uppstod vissa motsättningar, men man kunde till slut enas om att det vore vackert att döpa platsen efter den ort de flesta kom ifrån. Registratorn från de federala myndigheterna noterade dock namnet felaktigt.

När ordföranden för mötet slog klubban i bordet sa han: ”OK, Laholm.”

Att ordföranden talade en mycket utpräglad halländska kan ha bidragit till missförståndet. 

Senare försök att rätta felet har misslyckats eftersom myndigheterna sagt att sådant drabbade alla grupper som invandrade till USA under 1800-talet, De har bland annat hänvisat till italienarna som kom att befolka en annan delstat. Se ”Oregano”.

P

POLEN. Europeiskt land som fått ge namn åt ett sjukdomstillstånd som benämns Polen-allergi. Sjukdomen yttrar sig som en allergisk reaktion mot alla lagförslag och åtgärder från Polens regering. Allergin ger upphov till hög feber som leder till att de drabbade med frenesi ägnar sig åt upprop, demonstrationer samt fördömande tal och artiklar och EU-uttalanden.

De som drabbats av denna typ av allergi reagerar dock bara för förändringar av detta slag i Polen – aldrig när de sker i det egna landet.

POLTAVA. Stad i mellersta Ukraina. Här stod det slag 1709 där Peter den stores här på ett avgörande sätt besegrade Karl XII.

Inledningsvis hade de svenska styrkorna framgång i slaget; deras kavalleri drev undan det ryska kavalleriet vid den ryska skanslinjen och svenska styrkor kunde bryta igenom den. Dock var den svenska ordergivningen oklar och förvirrad, och en tredjedel av det svenska infanteriet bands upp i helt onödiga och ej planerade försök att storma skansarna. Här grundlades nederlaget.

För att hedra minnet av alla de svenskar som stupade i Poltava har den svenska överheten bestämt sig för att göra den svenska statsapparaten till ett evigt och levande minnesmärke över de fallna hjältarna; statsapparaten ska därför alltid använda merparten av sina resurser på fel sätt och för att lösa onödiga uppgifter.

Q

QUANTICO. Plats i USA där FBI har sitt högkvarter. Platsen har fått ge sitt namn åt kvantfysiken, något som beror på att när FBI utreder något kan den utredde vara både oskyldig och skyldig på en och samma gång. Det beror liksom på vem som observerar bevisen, och vid vilket tillfälle han gör det. Se även ”Schrödingers katt”. Och ”Hillary Clintons e-postserver”.

QOM. Helig stad i Iran. Här sitter landets shiitiska högre prästerskap och begrundar sådana avgörande frågor för landets utveckling som spörsmålet om när man får ha sex med sin moster eller hur man ska förfara med ett får efter att ha idkat samlag med det detta (slakta det och sälj köttet – men det är förbjudet att sälja köttet i det egna grannskapet utan det bör transporteras åtminstone till grannbyn). Den som tvivlar på korrektheten i denna framställning bör studera framlidne ayatollah Khomeinis skrifter.

Orten fått sitt namn av den brittiske upptäcktsresanden och arabisten Sir Richard Burton som vid ett besök 1863 noterade mullornas totala fixering vid frågan om vad mannen gör av sin sädesvätska. När han beskrev orten noterade han därför i sina resedagböcker: ”They only talk about the cum.”

R

RIVE GAUCHE. Betecknar Seines vänstra strandbank i Paris. Traditionellt tillhåll för stadens intellektuella som suttit där och häckat på kaféstolar allt sedan de räddade sig i land där under syndafloden (efter det att Noak vägrat ta ombord dem på arken). Denna grupp kännetecknas av att den alltid traskar patrull efter den tänkare som bäst anses kunna tolka deras samtid på ett sådant sätt att deras intressen gynnas. Se ”Gauche-marsch”.

ROMA. Ort på Gotland som försöker marknadsföra sig som ett alternativ för den som egentligen vill besöka den italienska huvudstaden. Ortens styresmän påpekar att de minsann både har en stor ruin och en pizzeria, samtidigt som turister slipper trängas med folkmassor och betala dyrt för mat och husrum. Även sentida gladiatorspel utlovas i samband med nollåttors budgivning på hus i trakten.

S

SALEM. Litet samhälle utanför Boston, USA. Mest känt för att man där fordomdags brände häxor.

SALEM. Litet samhälle utanför Stockholm, Sverige. Mest känt för att man där bränner bilar.

SIENA. Stad i den italienska provinsen Toskana. Stadens förhållande till centralmakten i Rom har alltid varit mycket spänt. Detta har märkligt nog lett till slagsmål i Sverige.

Dessa sammanstötningar har orsakats av att turister från Siena tagit till knytnävarna när de tillrättavisats av svenskar; när turisterna sagt att de är sienare har de fått höra: Nej, nej, det heter romer.

T

TAHITI. Ö i södra Stilla Havet. Populärt turistmål och brukar användas av det svenska Skatteverket för dess årligen återkommande kick-off. Detta beror på att öns namn anses kunna inspirera verkets medarbetare och besjäla dem med den rätta andan i kontakten med medborgarna.

TURKIET. Land på gränsen mellan Europa och Asien. Har alltid inneburit problem för grannländerna.

De nationer som hamnat i den eländiga situationen att de ingår i detta lands närområde brukar gemensamt benämnas som ”Oturkiet”.

U

ULSTER. Benämning på de sex grevskap på Irland som tillhör Storbritannien. Hit flyttade England skottar under 1600-talet för att de skulle hålla ordning på de motspänstiga katolska irländarna. Därav kommer det sig att en överrock ibland kan benämnas ”ulster”.

UDDEVALLA. Stad i Bohuslän. Orten fick ett uppsving under Gustav III. Denne insåg vikten av att rikets diplomater var hala. Därför anlades här en fabrik för tillverkning av en kräm med vilken svenska ambassadörer dagligen skulle smörja in sig över hela kroppen. Krämen kallades UD-valla och har fått ge namn åt staden.

V

VENEDIG. Stad i Italien. Under 1800-talet ingick ett besök i Venedig i varje ung människas europeiska bildningsresa. Denna sedvänja har numera helt försvunnit, eftersom YouTube och TV erbjuder mångdubbelt fler kanaler än vad Venedig gör.

X 

X betecknar ofta en okänd storhet. Det är därför så många städer och regioner i Kina börjar på ”X”. Ingen utanför landet vet riktigt vad som försiggår där. Ibland vet inte ens de i landet riktigt vad som händer på dessa platser. Se Xinjiang.

Y

Yosemite. Nationalpark i Kalifornien i USA. Fick sitt namn av upptäckaren och naturforskaren Galen (Jo, det var faktiskt hans förnamn) Clark som när han såg den stora utskjutande näsliknande delen på berget ”El Capitan” utbrast: ”Yo, semite”.

Z

Zimbabwe. Land som var mycket tidigt ute med att riva ned statyer av personer som ansågs symbolisera vitas förtryck av svarta. I juli 1980, några månader efter att de svarta tagit makten i Rhodesia störtades en staty föreställande Cecil Rhodes i Salisbury. Jublande folkmassor pulvriserade statyn med hammare.

Dock har inte detta lett till att de svarta fått det bättre i landet. De har på alla områden fått det avsevärt sämre.

En möjlig förklaring kan vara att de förbrukade all sin energi ner de rev ner den där statyn.

Å 

Åkalla. Tidigare namn på förorten Akalla utanför Stockholm. Namnet härrör från den gamla benämningen ”åkarlar” på de som bodde där, alltså personer som livnärde sig längs med en å (i detta fall Igelbäcken). 

Den nutida bosättningen tillkom i samband med miljonprogrammet och när befolkningen fick en annan sammansättning förändrades namnet till Akalla av framsynta kommunpolitiker som insåg att det gamla namnet bara skulle uppmuntra invånarna till minaretbyggen.

Ä

Älvsborg. Ända fram till 1600-talet en viktig fästning vid Göta Kanals mynning. 1650 föreslår dock Johan Wärnschiöldh att befästningsverken ska rivas då det uppförts andra bättre placerade borgar i omgivningen. Alla håller med. Dock inleds omfattande renoveringsarbeten av Älvsborgs fästning och 1658 är den i bättre skick än någonsin.

1660 kommer man dock tydligen ihåg att man tio år tidigare insett att den inte behövs. Man spränger den i luften. Detta visar att de har fel som hävdar att svenska nutida regeringar är historielösa och inte är följer traditionerna i sitt arbete.

Ö

Öster. Väderstreck. Fienden sägs alltid komma från detta håll.

Östern, Mellersta. Geografiskt område från vilket det dock sägs att bara vänligt sinnade människor kommer för att ta hand om våra gamla.

Have your say