Politiskt lexikon: stabsläge

Vi förklarar ett ord som alltmer används av dem som styr och ställer i samhället.

Nu verkar alla diskutera att Kriminalvårdens ledning meddelat att de ”gått upp i stabsläge”.

Dock är det uppenbart att alla som har åsikter om detta inte vet vad som menas med stabsläge.

Det är inte så att det har något att göra med stab i meningen att det handlar om en grupp som enligt Svenska Akademiens Ordbok definieras som ”grupp av personal som biträder en person i chefsställning” eller ”utgör den ledande gruppen inom ett företag”.

Stabsläge innebär inte att man samlar ihop en sådan grupp och att den är extra aktiv.

Ordet stabsläge är istället en anglicism, ett exempel på hur amerikansk–engelskan likt en fjällbjörkmätarlarv grävt sig in i svenska språket och fått det att börja förtvina.

De som drabbats av denna språkparasit vill visa att de är inte är enkla själar i Europas utkant utan att de är en del av den internationella elit som talar management–engelska.

Stab kommer alltså från engelskans ”stab”. ”To stab somebody” betyder ju att hugga kniven i någon – gärna i ryggen.

När det råder kris och kaos på ett område i samhället går därför alltid de ansvariga byråkraterna in i stabsläge – det vill säga de förbereder sig för att hugga någon av kollegorna i ryggen och ge denne skulden för att allt gått åt helvete.

Have your say