Talman. Funktion i riksdagen. Person som ansvarar för att leda arbetet i riksdagen. Kommer att avskaffas. (Se Talisman och Tasman).

Talisman. Väntas snart enligt förslag i riksdagen ersätta talmannen. T. är ett mindre föremål som anses ha magisk kraft; ett föremål med uppgift att bringa innehavaren lycka, framgång, skydd mot ont. Eftersom riksdagens ledamöter saknar både förnuft och handlingskraft har det ansetts vara lika bra att förse dem med varsin talisman. Sämre kan det inte bli.

Tasman: Medlem av den numera utdöda ursprungsbefolkningen i Tasmanien. De utplånades med brutala metoder av holländska och engelska kolonister. Krav har ställts på att även Sverige ska be om ursäkt för dessa nidingsdåd eftersom Linnés lärjunge Daniel Olander under en dag landsteg på Tasmanien under sin upptäcktsresa ombord på Endeavour. Sverige regering har förklarat att de är beredda att låta landets talman framföra en ursäkt till en lämplig tasman. Det gäller bara att hitta en sådan, vilket av historiska skäl är omöjligt. Om en sådan ändå kan uppbringas har regeringen meddelat att det enda återstående problemet som måste lösas är att hitta en lämplig lokal för ursäktens framförande. Uppdraget för detta har gått till regeringsmedlem Ygeman, som förklarat att han ännu inte kunnat hitta ett ledigt och lämpligt rum för ändamålet.

Förslag föreligger om att Tasman ska ersätta beteckningen Talman för att påminna Sveriges befolkning om dess ansvar för rasismens utbredning. Omröstning om alternativen Talisman och Tasman kommer att hållas under våren 2022.

Taljeman: Person som förr kontrollräknade och med hjälp av ”taljeskåror” markerade in- eller utgående last på fartyg. Här ser vi ordet ”talmans” ursprung. Det var inte en person som fördelade ordet som många numera tror utan en person som kontrollräknade – talmannens roll är att räkna röster och kontrollera att alla röstat som de förväntas rösta. Nog så svårt i dag där inte ens ledamöterna själva riktigt veta hur de kommer att rösta eller handla.

Talmanman: Benämning på den peruk riksdagens talman bar i forna tider. Ordet har kommit ur bruk, men dock kanske inte föremålet.

Vi försker spåra sambandet mellan bland annat Morgan Johansson, örnar och Ordspråksboken.

Folklig visdom har alltid sammanfattats i ordstäv och uttryck som förmedlat klokskap vidare till nya generation. Jag har en känsla av att det är dags att omformulera dem, men också skapa nya formuleringar som bättre speglar vårt samhälles tillstånd.

1. Det börjar med en tullunion, slutar med att medlemsländerna måste tulla på självbestämmandet.

Polen hotas nu av sanktioner eftersom de intar den rimliga ståndpunkten att landets egna lagar står över EU:s. 

2. Det börjar med ett folkhemsbygge, slutar med att man brygger folköl hemma.

En gång i tiden byggde människor efter utfört arbete egna hem åt sig och sina familjer, något som gjordes hantverksmässigt och skickligt på kvällar och helger.

Nu går folk istället hem efter jobbet och brygger hantverksmässigt sitt öl, som ska drickas på kvällar och helger.

3. Något manglar i riket sa statsministern, åkte till Bryssel för nattmangling.

Stefan Löfven förklarar i en av sina otaliga avskedsintervjuer att han fann de långa nattliga mötena mellan EU:s ledare ansträngande. 

Det första ”mangla” används förstås i sin ursprungliga betydelse: ”fattas”, ”saknas”

4. Man ska inte ropa hej förrän man fått ett bäcken, sa gamlingen på långvårdsavdelningen där det fattades personal.

5. Rappa på, sa läraren förr till lata elever, rappa på säger läraren i dag till lata elever.

Alltför många i lärarkåren har gett upp hoppet om att eleverna ska lära sig skriva, och för att slippa bråk i klassrummet försöker de hålla dem lugna genom att låta dem försöka göra en skiva.

6. Bättre fly än illa häkta, sa polisen satte sig i fikarummet.

7. Liten huva stjälper ofta stort lass, sa fjortonåringen i orten och drog på sig hoodien.

8. Av multikultur är du kommen, multikultur skall du åter varda.

Orden i den tidigare begravningsritualen – ”av mull är du kommen, mull skall du åter varda” – har uppdaterats för att passa nutida svensk historieskrivning. Där får man lära sig att det egentligen inte finns något som är svenskt utan all lärdom, kunskap och dådkraft har kommit utifrån, och så skall det åter bli.

....

Det svenska språket har också berikats med vad vi bör benämna ”morganismer”, små levande uttryck som alstras ur vår nuvarande inrikesministers overksamhet. De kan ta sig olika former, som rimmade ramsor:

9. Tummeliten har tummen mitt i handen.

allt han gör rinner ut i sanden

Eller ordspråk:

10. Bra karl reder sig sig själv, sämre karl utreder sig själv

Och morganismerna har till och med börjat påverka Bibelöversättningen:

11. "Ormens väg över strandhälleberget"

Nyöversättningen ingår i nästa utgåva och återfinns då i Ordspråksboken 30:18-19 som för närvarande lyder:

”Tre ting övergår mitt förstånd, fyra kan jag inte fatta: örnens väg över himlen, ormens väg över hälleberget, skeppets väg över havet och mannens väg i kvinnan.”.

En del medarbetare i den nya Bibelkommissionen hävdar att dessa bibelverser redan nu till vissa delar är profetiska med avseende på Morgan Johansson. ”Örnen” bör syfta på den art som på engelska benämns ”Bald Eagle”. De menar också att även de andra sakerna man inte kan förstå enligt ordspråket bör ha att göra med ministern, men påpekar försynt att en vidare forskning kring det avslutande exemplet skulle kunna bära iväg åt ett alltför osedligt håll.

"Det mål jag försöker uppnå är att med kraften hos det skrivna ordet få dig att höra, få dig att känna, men framförallt - få dig att se". (Joseph Conrad)

En av Dementy Shmarinovs illustrationer till "Brott och Straff". (1935)

Det finns fortfarande personer som tror att det inte finns rasistiska strukturer i Sverige. De tror heller inte att det svenska språket är fyllt av ord och uttryck som är bärare av rasistiska föreställningar. 

Jag har därför påbörjat sammanställandet av ett lexikon som visar hur illa det är ställt.

Vi inleder förstås med ord som börjar med ”ras”.

Raskolnikov. Huvudperson i Fjodor Dostojevskijs roman ”Brott och straff”. R. anser sig leva i yttersta fattigdom som gör att han inte kan förverkliga sig själv som övermänniska – därför anser han sig ha rätt att mörda för att få pengar.

I romanen förekommer även den prostituerade Sonja.

Kombinationen amoralisk mördare som umgås med prostituerade har fått många nutida kulturhistoriker att hävda att gangsterrap är en utveckling av teman i D:s roman och att det därför är dags att överväga ett Nobelpris i litteratur till någon av de gangsterrappare som tidigare prisats av P3.

Rasmus. Ung man som uppträder i Astrid Lindgrens bok ”Rasmus på luffen”. I detta verk rymmer den föräldralöse R. Från barnhemmet och slår följe med luffaren Paradis-Oskar. 

Tillhör de få av Lindgrens böcker som inte kommer att censureras eftersom den visar att svenskar också är som romer och befinner sig på ständig vandring. 

Möjligen kan boken ändå att komma att censureras, eftersom Judiska Centralrådet krävt att den ska förbjudas eller till stora delar skrivas om. Orsaken till detta är att rådet anser att Rasmus och Paradis-Oskars ständiga förflyttningar till fots kan påminna om den anti-semitiska myten om den vandrande juden Ahasverus som fördömts av Gud. 

Rasp. En form av fil. Kommer att förbjudas eftersom den är icke-inkluderande då fil inte kan förtäras av laktosintoleranta. Filtillverkaren Bacho har protesterat mot beslutet och hävdat att en rasp förvisso är en fil men därmed inte kan jämställas med Arlas fil. 

Än så länge kvarstår dock beslut om förbud då DO menar att undantag inte kan göras eftersom en rasp bevisligen är en fil.

Rasputin. Rysk predikant och mystiker. Vän till tsarfamiljen. Mördad 1916. R. Är ett exempel på hur ordsammansättning och namn där ledet ”ras” ingår i sig får ett eget liv och skapar kulturella strukturer som upprätthåller och sprider rasism. Ett exempel på detta är den figur som dyker upp 1987 i TV-serien Teenage Mutant Ninja Turtles. I avsnittet "Invasion of the Punk Frogs” förekommer en groda kallad "Rasputin, the Mad Frog”. Som alla vet är grodan en symbol som används av den så kallade alternativ-högern.

Rass. Sibetkatt tillhörande släktet Viverricula. Mötet med en rass i Borås djurpark har inspirerat inrikesminister Anders Ygeman till en nyligen inledd stor anti-rasistiska kampanj. Den innebär en medveten strävan efter ett tillstånd då elbrist råder i Sverige och människor därför måste uppmanas att släcka lyset. På detta sätt menar A. Ygeman att nationen uppnår ett tillstånd då synliga skillnader mellan folkgrupper försvinner eftersom: ”I mörkret blir alla katter grå”.

Rast. Vilopaus. Kombineras i Sverige ofta med intagande av kaffe, s.k. ”fikarast”. Anförs ofta som exempel på hur lyckad integrationen är i Sverige och med vilken lätthet vissa utifrån kommande personer anpassar sig till svenska seder och till och med utvecklar dem, ”fikarast” är t.ex numera inte numera som enbart sker under arbetstid utan har i en del fall även ersatt själva arbetet.

Rastafari. Religion. I Sverige mest känd för att landets kulturminister genom sin frisyr markerar sin tillhörighet till denna grupp. Religionen ser Afrika som det ”förlovade land” som omnämns i Bibeln, och den plats dit alla svarta ska återvända.

Detta strider mot den politik kulturministerns eget parti förespråkar – dvs att alla svarta ska komma till Sverige.

Detta har lett till inre strider i Miljöpartiet, där bland annat P. Bolund och A. Bah–Kuhnke anklagat kulturminister A. Lind för att med sin frisyr signalera att hon är för återvandring när det gäller afrikaner. A. Lind har dock förklarat att hon bär frisyren enbart för att hon vill kunna röka marijuana med hänvisning till religionsfriheten.

Rasur. Bortradering av ord ur skrift. För ordets användning se t.ex Johan Biurmans ”En kort doch tydelig Bref-Ställare” (Stockholm, 1729).  Se även ”Växjö domkapitels protokoll”. (Handskrift från 1656).

Då ordet använts i svenskan i mer än 300 år torde det anses vara bevisat att det är en gammal och erkänd svensk sed att ur det egna språket rensa ut ord som kan uppfattas som kränkande..

Raus. Dialektal form av ”ras” på skånska. Uttalet av r. på skånska anses visa den rasism som finns inpräglad i det skånska kynnet eftersom det pekar på en förbindelse med det tyska språkets ”raus”, alltså ”ut”. Språkforskare menar att skåningars avoga attityd till invandrare har gjort att de omedvetet kommit påverkats av tyskan och just därför uttalar ”ras” som ”raus”.

"Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt." (2 Korinthierbrevet 4:18)

Den berusade Noa. Målning av Giovanni Bellini, ca. 1515.

Vi fortsätter med det lilla lexikon du kan behöva för att hantera debatterna efter kyrkovalet. Dagens uppslagsord behandlar några aspekter av den fortsatta modernisering av Svenska Kyrkan som vi kan vänta oss.

Kristen: Beteckning som gradvis kommer att fasas ut inom Svenska Kyrkan under de kommande åren. Orsaken är att kyrkans budskap i varje del bör vara fyllt av optimism och glädje. Då fungerar inte ett ord som för tankarna till ”kris” i olika former.

I samma anda kommer ”Jesus” fortsättningsvis att benämnas ”Yesus”. ”Yes” betyder ju ”ja” och är därmed laddat med framstegstro. Samtidigt är ”Yes” förknippat med engelskan och USA, vilket ger det en än mer positiv laddning.

Liturgi: Beteckning på gudstjänstordningen. Kommer från och med 2022 att kallas för listurgi eftersom man inför varje gudstjänst kommer att kunna rösta om vad den ska innehålla. Man kan önska sig ämnen, musik (vilken som helst) och årgång och märke på nattvardsvinet. Det åligger därför prästen att i god tid innan gudstjänsten sammanställa en topplista och sprida denna i sociala medier. 

Mission: En företeelse som med avseende på både ord och handling kommer att rensas ut ur kyrkans vokabulär och verksamhet.

Ordet kan förstås som en sexistisk förminskning av de unga kvinnor som en gång i tiden begav sig till Afrika eller Asien för att sprida evangelium; denna förhistoria gör att man kan tolka mission som ”Miss Hjon” vilket för tanken till skönhetstävlingar som Miss Universum. 

Den svenska kristna missionsverksamheten innebär att man strävar efter att bygga sjukhus och skolor i tredje världen och att lära människor att ta hand om sig själva.

I verksamhetsdiskussionerna har ärkebiskopen påpekat att detta går stick i stäv med ett annat av kyrkans mål; att alla i tredje världen ska komma till Sverige och här bli omhändertagna. 

Alltså behövs inte missionsverksamheten med den inriktning den har i dag. Den kan komma att ombildas till en marknadsföringssektion som propagerar för att mottagaren av budskapet ska ge upp alla försöka att bygga upp sig själv och sitt land och istället komma till Sverige.

Noa: Profet som omtalas i Bibeln. Han får ett uppdrag av Gud inför den syndaflod som komma skall, och det beskrivs i Första Moseboks sjätte kapitel:

”Ty se, jag skall låta floden komma med vatten över jorden, till

 att fördärva allt kött som har i sig någon livsande, under

himmelen; allt som finnes på jorden skall förgås.

Men med dig vill jag upprätta ett förbund: du skall gå in i

arken med dina söner och din hustru och dina söners hustrur.

Och av allt levande, vad kött det vara må, skall du föra in i

arken ett par av vart slag, för att behålla dem vid liv med dig;

hankön och honkön skola de vara.”

Berättelsen om Noa ställer kyrkan inför flera problem.

Dels är namnet Noa inte varumärkesskyddat och polisens Nationella Operativa Avdelning (Noa) har nu stämt Svenska Kyrkan för varumärkesintrång.

En stämning har också inkommit från Ola Salo & The Ark som menar att användandet av ordet ”ark” är ett varumärkesintrång och att Noa & Arken dessutom låta alldeles för likt Ola & The Ark.

Till detta kommer att Svenska Naturskyddsföreningen krävt att berättelsen om Noa avlägsnas ur Bibeln eftersom där talas om en miljökatastrof som den vi står inför i dag – men ingenstans i hela Första Mosebok nämns något om att Noa borde strävat efter att få till stånd något som motsvarar våra dagars Paris- och Kyotoavtal.

Även RFSL har framfört krav på avlägsnande av berättelsen om Noa eftersom den är heteronormativ. Detta eftersom Gud förklarar för Noa att:

”Och av allt levande, vad kött det vara må, skall du föra in i

arken ett par av vart slag, för att behålla dem vid liv med dig;

hankön och honkön skola de vara.” Detta anser RFSL är en förkastlig hållning eftersom den utgår från att det bara finns två kön.

Ärkebiskopen har därför beslutat att berättelsen om Noa ska avlägsnas ur Första Mosebok. Detta skapar en tämligen stor lucka i Gamla Testamentet, men den kommer att så fort det är möjligt att fyllas med en nyskriven text som ska produceras med hjälp av en kommission där representanter för SNF, Miljörörelsen och Nationella Operativa Avdelningen ingår, liksom representanter för Djurens Rätt (det var faktiskt trångt på arken), samt Bris (Noas behandling av sönerna är synnerligen tveksam). Möjligen kommer även AA att beredas plats eftersom N. Efter syndafloden kom att få det lite svårt att hantera alkohol.

Kommissionen kommer även att ha ansvar för att bearbeta andra delar av Bibeln där Noa omnämns. Vissa röster har höjt för att kommissionen ska få i uppdrag att omarbeta hela Bibeln medan de ändå är igång.

Vi förklarar vad ister, kebab och reseräkningar har att göra med kyrkovalet.

Kyrkopolitik präglas sällan av Bibelns ord om att "ditt tal ska vara ja, ja och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde.". Tvärtom. Därför behövs ett lexikon som förklarar begrepp och skeenden i kyrkovalets eftervalsdebatt. Första delen publicerades i går.

Haram: Allt som är förbjudet inom islam. Haram bör inte förväxlas med harem, som inte är förbjudet inom islam. (Här krävs en längre utläggning eftersom h. kommer att avsevärt påverka kyrka och samhälle i framtiden).

Det i Sverige så vanliga kyrkkaffet är till exempel att betrakta som haram och kommer i framtiden att förbjudas för att underlätta ekumenisk samverkan med muslimska församlingar.  Förvisso är kaffe populärt bland muslimer, men omstritt bland deras skriftlärde och världsliga härskare. Många muslimska härskare har försökt förbjuda kaffe, till exempel den ottomanske sultanen Murad IV som ansåg att kaffe orsakade ”röta i samhällskroppen”.

På 1600-talet lät han införa dödstraff för kaffedrickare. Han var dock inte nöjd med den dåtida polisens insatser i Konstantinopel utan brukade förklä sig och beväpnad med ett 50-kilos svärd ge sig ut på stadens gator. Kom han på någon med att sitta och sippa på kaffe högg han prompt av dem huvudet.

Det anses därför vara en förtroendeskapande åtgärd gentemot ledande, mer fundamentalistisk sinnade, imamer att upphöra med kaffebjudningar i kyrkans regi. 

Utredarna pekar på hur den katolska kyrkan i Sverige är ett föredöme på detta område. Där har en  riktning börjat tugga växten Catha Edulis och betecknar sig som ”khatoliker”. De rapporterar en stor tillströmning av konvertiter från Somalia och Etiopien.

Ister: I kyrkans mening farligt fett eftersom det utvinns ur grisar (som är förbjudna som föda i vissa religioner kyrkan vill samarbete med). Flottet ska enligt förslag till kyrkomötet i framtiden benämnas som terrorister, eftersom förekomsten av detta fett försätter muslimer i ett tillstånd av skräck.

Itinerarium: Resebeskrivning vanlig bland medeltidens fromma kristna pilgrimer. Skrevs för att hjälpa andra som skulle vandra samma väg.

Har numera bland prästerskapet ersatts av skrivande av reseräkningar när de besöker platser som Hilton Dubai.

Ja-sägare: Tidigare negativ beteckning. Omnämns i bibeln som ”skrymtare” och ”ögontjänare”. Se Matteus 23:25. Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som gören det yttre av bägaren och fatet rent, medan de inuti äro fulla av vad I haven förvärvat genom rofferi och omättlig ondska!

Även Efesierbrevet 6:6-7 uppmanar de kristna att inte lyssna till statliga påbud eller omgivningen påtryckningar eller villfarelser: ”Var inte inställsamma, utan var Kristi tjänare som helhjärtat gör Guds vilja.”

Ärkebiskop Jackélen förväntas i sin predikan vid juletid förklara att vi står inför en ny tid, och att säga ”nej”  och vara trogen gamla trosuppfattningar är alltför negativt. Kyrkan ska därför vara en ja-sägare. ”Om jag byter trosor, kan jag väl byta trosuppfattning”, lyder slutorden i Jackélens stora linjepredikan.

Jerusalem: Plats intimt förknippad med Sveriges integrationsproblem. Men det gäller inte Israels huvudstad utan Jerusalem Kebab på Götgatan i Stockholm. 

I Jesaja berättas hur hedningarna under de yttersta tiderna skall vallfärda till Jerusalem för att ge Gud ära och få del i hans frälsning.

Eftersom många av dem som bor i tredje världen upplever att de framlever sina dagar i apokalypsens skugga – och är hedningar – är det naturligt att de söker sig till Jerusalem. Men eftersom det är svårt för dem att komma in i Israel för vidare vandring till landets huvudstad så tänker de: ”Men, Jerusalem som Jerusalem, det kan inte vara så noga”. Och så tar de sig till kebaben på Söder. Många har undrat hur kunskapen om dess existens kunnat spridas till så många platser i tredje världen. Förklaringen är dock enkel. Berättelserna om Jerusalem kebab sprids genom flyktingar i Sverige som varje år väljer att ta semester i sina hemländer; och då passar på att berätta om den prisvärda falafeln och hommosen.

"Det hände en gång under ett frälsningsmöte, när Fabian predikade, att några ynglingar stod nere vid dörren och uppträdde störande. Plötsligt ropade Fabian mitt under sin predikan:”Nu ska jag be gud om lov att få tjäna satan i fem minuter.”Och som om Gud ögonblickligen bejakat denna bön slängde Fabian av sig rocken, sprang iklädd frälsningsarméns röda tröja ned till fridstörarna och kastade ut dem utan vidare. Därefter fortsatte han sin predikan som om ingenting hade hänt." (Zäta Höglund berättar om den kristne vänsterradikalen Fabian Månsson).

Paulus nedtecknar sitt evangelium. (Valentin de Boulogne, 1618 – 1620).

I dag stundar kyrkoval och det kan vara svårt att orientera sig när frågan om Gud, tro och vad som är rättfärdigt plötsligt blir något man ska diskutera och ta ställning till. Jag har därför sammanställt ett litet lexikon som kan vara till hjälp för den som skolkade från söndagsskolan.

Del två och tre kommer på måndag och tisdag för att ni ska kunna förstå alla eftervalsanalyser.

Agnar: I 5.Mos.25:4 skildras hur israeliterna tröskar säden genom att låta åsnor trampa på den och därmed skilja agnarna från vetet. Det omvända förhållandet kan studeras i Sveriges riksdag, där förvisso åsnor står för tröskandet men inga agnar skiljs från vetet. 

Ateist: Person som kan ha inneha prästämbete bara han ägnar sig åt sopsortering och kör elbil.

Apostat: Avfälling, någon som lämnat sin tro, eller övergivit en tidigare för honom viktig uppfattning. I Ords.16:18 anges att ”stolthet” kan vara en bidragande orsak till sådant beteende. Nutida Bibelforskare lutar dock alltmer åt att det måste röra sig om en felöversättning. De pekar på svenska politikers ständiga byten av ståndpunkt och eftersom dessa alltid saknar stolthet, måste denna vers i Ordspråksboken nyöversättas. 

BiB: Föremål vars innehåll är orsaken till att en del på söndagen inte riktigt orkar gå till gudstjänsten.

Bibblan: (Ska ej förväxlas med Bibeln (se nedan). Allt oftare plats för dem som inte riktigt nöjer sig med det som finns i en Bib utan är ute efter starkare saker.

Bibel: Allt mindre i bruk i alla sammanhang. Infrastrukturminister Ygeman har därför föreslagit att man ska elda med skriften i gamla kolkraftverk för att på så sätt få Bib-el. Ärkebiskopen Antje Jackélen har uttalat sitt stöd och hänvisat till skriftens inledningsstycke 1 Mosebok 1:3-31: 

”Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret.”

Ygeman brukar säga att vi inte kan tala om elbrist så länge det finns en massa biblar tillgängliga i landet. (Dock får ej Koranen användas i samma syfte, eftersom det då rör sig om ett brott mott religionsfriheten).

Celibat: Något som katolska präster ska upprätthålla, ingen har bara berättat det för dem. I Svenska Kyrkan är celibat i alla sammanhang en okänd företeelse, däremot ägnar man stor uppmärksamhet åt frågan om celiaki – d.v.s glutenintolerans; detta eftersom man är motståndare till alla former av intolerans.

Diakon: Gammal yrkesbeteckning inom kyrkan. Kommer nu att ändras till ”Njakon” för att markera kyrkans öppna hållning i alla frågor och dess ovilja att besvara frågor med ett klart ja eller nej.

Evangelium: Ursprunglig betydelse ”glatt budskap”. Ärkebiskop Jackélen menar dock att många missförstått ordet ”glatt” som en böjningsform som utgår från ordet ”glad”. Betydelsen är istället enligt henne ”hal, halkig, slirig”. Jmfr: ”En glatt yta”, ”glatt is”.

Jackélen menar att först med hennes tolkning blir Svenska Kyrkans budskap begripligt.

Elisa: Profet i Gamla Testamentet. Morgan Johansson har förklarat ett E. blev hans förebild efter det att M. Läst Domareboken (han trodde det var den svenska lagboken). I Domareboken berättas om hur profeten är på väg uppför ett berg på väg till Betel. På vägen möter han en grupp barn som hånar honom med tillrop som ”Upp med dig nu, flinskalle! Sätt fart flintskalle!” (2 Kungaboken 2:20-2:24). Elias blir förbannad, åkallar Vår Herre och vips uppenbarar sig två björnhonor och river ihjäl 42 av barnen. M. säger ofta att tanken på denna passage ger honom tröst i hans dagliga värv när han möts av kritik.

Fiskare: Jesus rekryterade gärna fiskare från Genesarets sjö. De var kända för sin rådighet, flit och styrka och var därför lämpliga att bli ”människofiskare” (Matt.4:19; Mark.1:17)

Många partier som deltar i kyrkovalet menar att man gått vidare och nu ägnar sig åt samma sak, men i en mer avancerad form – detta sker då genom röstfisket.