Vi förklarar ett ord som alltmer används av dem som styr och ställer i samhället.

Nu verkar alla diskutera att Kriminalvårdens ledning meddelat att de ”gått upp i stabsläge”.

Dock är det uppenbart att alla som har åsikter om detta inte vet vad som menas med stabsläge.

Det är inte så att det har något att göra med stab i meningen att det handlar om en grupp som enligt Svenska Akademiens Ordbok definieras som ”grupp av personal som biträder en person i chefsställning” eller ”utgör den ledande gruppen inom ett företag”.

Stabsläge innebär inte att man samlar ihop en sådan grupp och att den är extra aktiv.

Ordet stabsläge är istället en anglicism, ett exempel på hur amerikansk–engelskan likt en fjällbjörkmätarlarv grävt sig in i svenska språket och fått det att börja förtvina.

De som drabbats av denna språkparasit vill visa att de är inte är enkla själar i Europas utkant utan att de är en del av den internationella elit som talar management–engelska.

Stab kommer alltså från engelskans ”stab”. ”To stab somebody” betyder ju att hugga kniven i någon – gärna i ryggen.

När det råder kris och kaos på ett område i samhället går därför alltid de ansvariga byråkraterna in i stabsläge – det vill säga de förbereder sig för att hugga någon av kollegorna i ryggen och ge denne skulden för att allt gått åt helvete.

"Statens byråkrati hittar alltid en ursäkt för att skapa nya tjänster, myndigheter och verk."

Inte bara Fantomen är odödlig. Det verkar vara svårt att ta kål på bandarerna också.

Varje gång Morgan Johansson ställer sig på tå i talarstolen för att berätta om något nytt påfund tänker jag på Honoré de Balzacs ord: ”Byråkratin är en gigantisk mekanism styrd av pygméer”.

Nu tillsätter regeringen en ”antifuskgeneral” för att kolla att ingen orättmätigt tillskansar sig de stödpengar som ska betalas till dem som drabbats av utvecklingen i pandemins spår.
Det har gått så fort att det kan ha blivit fel ibland, förklarar Morgan Johansson inrättandet av den nya posten.
Den här ”antifuskgeneralen” är förre detta rikspolischefen Stefan Strömberg som efter det att han avsattes som rikspolischef genom ett extra regeringssammanträde flyttats runt på olika maktpositioner.
Han ska nu utreda hur det fungerat med de ekonomiska stödpaketen och regelverken kring dessa samt utbetalningar.

Ansvarig för de ekonomiska stödpaketen är Emma Lennartsson, numera statssekreterare hos Magdalena Andersson … ja, det är samma Emma Lennartsson som nyss fick gå efter skandalen på Transportstyrelsen.
Men så är det ju alltid.
Statens byråkrati hittar alltid en ursäkt för att skapa nya tjänster, myndigheter och verk.
Och orsaken är alltid att byråkratin inte klarat sin uppgift.
Hur länge ska vi tillåta att de får komma undan med att säga att ”det här ska vi titta på” och så tillsätts en utredning, ett verk eller en myndighet skapas … eller en ”antifuskgeneral” tillsätts.

Det behövs inga fler utredningar om varför statens verksamhet inte fungerar.
Det behövs utrensningar.

"I dåtida persisk förvaltningsfilosofi (liksom även i östromersk) antogs det att eunucker var speciellt lämpade för byråkrattjänst..."

I det gamla perserriket fanns det två mäktiga eunucker som bar namnet Bagoas. En av dem var en av de mäktigaste männen i perserriket under kejsaren Artaxerxes III, han lyckades bland annat erövra Egypten, och kontrollerade riket efter kejsarens död. Målningen föreställer den andre Bagoas, som här utber sig om nåd för kavalleribefälhavaren Nabarzanes.