kompetens och potens

"I dåtida persisk förvaltningsfilosofi (liksom även i östromersk) antogs det att eunucker var speciellt lämpade för byråkrattjänst..."

I det gamla perserriket fanns det två mäktiga eunucker som bar namnet Bagoas. En av dem var en av de mäktigaste männen i perserriket under kejsaren Artaxerxes III, han lyckades bland annat erövra Egypten, och kontrollerade riket efter kejsarens död. Målningen föreställer den andre Bagoas, som här utber sig om nåd för kavalleribefälhavaren Nabarzanes.

Det är svårt att inte fundera på persisk historia när man följer nyhetsflödet just nu, eftersom Iran hamnat i händelsernas centrum. Av någon anledning kommer jag att tänka på hur man rekryterade ämbetsmannatrainees i det gamla perserriket. Årligen ordnades ett litet lopp i huvudstaden till vilket föräldrar kunde anmäla sina barn – om de var pojkar. De som nådde mållinjen blev antagna i statlig tjänst. Det kan låta lätt, men det fanns en hake – man kastrerade deltagarna alldeles innan start, vilket väl kanske försvårade det hela.

I dåtida persisk förvaltningsfilosofi (liksom även i östromersk) antogs det att eunucker var speciellt lämpade för byråkrattjänst eftersom det antogs att de inte distraherades av någon könsdrift och därför kunde fokusera på statens affärer. En del av dessa eunucker blev synnerligen mäktiga.

Nu förstår jag om ni tänker att det här kanske vore en idé att prova även i Sverige för att vi ska få bättre ämbetsmän. Det kanske finns de som i tidig ålder är beredda att offra kulorna för att de ska bli till exempel statssekreterare.
Jag tycker förvisso att vi ska tänka fritt och vara beredda att prova nya lösningar som det ser ut i landet – men i just det här fallet tror jag att man redan har experimenterat med detta, och det blev uppenbarligen inte så lyckat.

Have your say