Samtida konversationslexikon: Talman

Talman. Funktion i riksdagen. Person som ansvarar för att leda arbetet i riksdagen. Kommer att avskaffas. (Se Talisman och Tasman).

Talisman. Väntas snart enligt förslag i riksdagen ersätta talmannen. T. är ett mindre föremål som anses ha magisk kraft; ett föremål med uppgift att bringa innehavaren lycka, framgång, skydd mot ont. Eftersom riksdagens ledamöter saknar både förnuft och handlingskraft har det ansetts vara lika bra att förse dem med varsin talisman. Sämre kan det inte bli.

Tasman: Medlem av den numera utdöda ursprungsbefolkningen i Tasmanien. De utplånades med brutala metoder av holländska och engelska kolonister. Krav har ställts på att även Sverige ska be om ursäkt för dessa nidingsdåd eftersom Linnés lärjunge Daniel Olander under en dag landsteg på Tasmanien under sin upptäcktsresa ombord på Endeavour. Sverige regering har förklarat att de är beredda att låta landets talman framföra en ursäkt till en lämplig tasman. Det gäller bara att hitta en sådan, vilket av historiska skäl är omöjligt. Om en sådan ändå kan uppbringas har regeringen meddelat att det enda återstående problemet som måste lösas är att hitta en lämplig lokal för ursäktens framförande. Uppdraget för detta har gått till regeringsmedlem Ygeman, som förklarat att han ännu inte kunnat hitta ett ledigt och lämpligt rum för ändamålet.

Förslag föreligger om att Tasman ska ersätta beteckningen Talman för att påminna Sveriges befolkning om dess ansvar för rasismens utbredning. Omröstning om alternativen Talisman och Tasman kommer att hållas under våren 2022.

Taljeman: Person som förr kontrollräknade och med hjälp av ”taljeskåror” markerade in- eller utgående last på fartyg. Här ser vi ordet ”talmans” ursprung. Det var inte en person som fördelade ordet som många numera tror utan en person som kontrollräknade – talmannens roll är att räkna röster och kontrollera att alla röstat som de förväntas rösta. Nog så svårt i dag där inte ens ledamöterna själva riktigt veta hur de kommer att rösta eller handla.

Talmanman: Benämning på den peruk riksdagens talman bar i forna tider. Ordet har kommit ur bruk, men dock kanske inte föremålet.

Have your say