Nutidsanpassade ordspråk, talesätt och ramsor 1

Vi försker spåra sambandet mellan bland annat Morgan Johansson, örnar och Ordspråksboken.

Folklig visdom har alltid sammanfattats i ordstäv och uttryck som förmedlat klokskap vidare till nya generation. Jag har en känsla av att det är dags att omformulera dem, men också skapa nya formuleringar som bättre speglar vårt samhälles tillstånd.

1. Det börjar med en tullunion, slutar med att medlemsländerna måste tulla på självbestämmandet.

Polen hotas nu av sanktioner eftersom de intar den rimliga ståndpunkten att landets egna lagar står över EU:s. 

2. Det börjar med ett folkhemsbygge, slutar med att man brygger folköl hemma.

En gång i tiden byggde människor efter utfört arbete egna hem åt sig och sina familjer, något som gjordes hantverksmässigt och skickligt på kvällar och helger.

Nu går folk istället hem efter jobbet och brygger hantverksmässigt sitt öl, som ska drickas på kvällar och helger.

3. Något manglar i riket sa statsministern, åkte till Bryssel för nattmangling.

Stefan Löfven förklarar i en av sina otaliga avskedsintervjuer att han fann de långa nattliga mötena mellan EU:s ledare ansträngande. 

Det första ”mangla” används förstås i sin ursprungliga betydelse: ”fattas”, ”saknas”

4. Man ska inte ropa hej förrän man fått ett bäcken, sa gamlingen på långvårdsavdelningen där det fattades personal.

5. Rappa på, sa läraren förr till lata elever, rappa på säger läraren i dag till lata elever.

Alltför många i lärarkåren har gett upp hoppet om att eleverna ska lära sig skriva, och för att slippa bråk i klassrummet försöker de hålla dem lugna genom att låta dem försöka göra en skiva.

6. Bättre fly än illa häkta, sa polisen satte sig i fikarummet.

7. Liten huva stjälper ofta stort lass, sa fjortonåringen i orten och drog på sig hoodien.

8. Av multikultur är du kommen, multikultur skall du åter varda.

Orden i den tidigare begravningsritualen – ”av mull är du kommen, mull skall du åter varda” – har uppdaterats för att passa nutida svensk historieskrivning. Där får man lära sig att det egentligen inte finns något som är svenskt utan all lärdom, kunskap och dådkraft har kommit utifrån, och så skall det åter bli.

….

Det svenska språket har också berikats med vad vi bör benämna ”morganismer”, små levande uttryck som alstras ur vår nuvarande inrikesministers overksamhet. De kan ta sig olika former, som rimmade ramsor:

9. Tummeliten har tummen mitt i handen.

allt han gör rinner ut i sanden

Eller ordspråk:

10. Bra karl reder sig sig själv, sämre karl utreder sig själv

Och morganismerna har till och med börjat påverka Bibelöversättningen:

11. “Ormens väg över strandhälleberget”

Nyöversättningen ingår i nästa utgåva och återfinns då i Ordspråksboken 30:18-19 som för närvarande lyder:

”Tre ting övergår mitt förstånd, fyra kan jag inte fatta: örnens väg över himlen, ormens väg över hälleberget, skeppets väg över havet och mannens väg i kvinnan.”.

En del medarbetare i den nya Bibelkommissionen hävdar att dessa bibelverser redan nu till vissa delar är profetiska med avseende på Morgan Johansson. ”Örnen” bör syfta på den art som på engelska benämns ”Bald Eagle”. De menar också att även de andra sakerna man inte kan förstå enligt ordspråket bör ha att göra med ministern, men påpekar försynt att en vidare forskning kring det avslutande exemplet skulle kunna bära iväg åt ett alltför osedligt håll.

Have your say