"Men märk väl, den konkreta hållning jag har till liv och politik kan man inta utan att som jag nå fram till den genom att läsa gamla marxister. Den förnuftiga, reaktionära pessimismen är ett mål man kan nå fram till genom att vandra många vägar."

Walter Benjamin – i ständigt sökande efter det eviga och sköna.