"Jag ser med förväntan fram emot nästa harmagedonscenario som Lidman kommer att ställa oss inför nu när han snart förbrukat varje upptänklig grupp av mänskligheten. Kommer han att röra sig in i djurriket för att hitta våra frälsare?"