I en stor, färsk undersökning har svenskars vanor och attityder när det gäller sex kartlagts. Tio procent har aldrig sex, och på frågan om vad de helst avstår från under sex månader – mobil eller sex – svarar nästan hälften att de hellre avstår från sex.

I en av teves morgonsoffor diskuterades undersökningen. En av de inkallade experterna förklarade för oss att vi inte skall se så fördömande på att så många väljer mobilen; hon räknade upp allt man kan göra med sin mobil:
"Vi måste ju förstå att väldigt många har sitt liv i mobilen."

Visst har nationer genom historien gått under på grund av krig, epidemier eller svält.
Vi blir den första nationen som går under av egen kraft, eller snarare för att den helt saknar kraft; dess medlemmar vill inte föröka sig.

Någon gång i framtiden, antagligen i en inte alltför avlägsen framtid, kommer det att sitta en ensam man på en kyrkogård någonstans i Sverige. Han är inte bara ensam, han är den siste. Valhänt knackar han in inskriften på sin egen gravsten – för vem skulle annars göra det:

"Han hade hela sitt liv i mobilen."

Snart kommer överhetens regleringar av alkohol och droger att försvinna. Blir vi verkligen friare av just detta?

Oliver Sacks I unga år då han var en av den amerikanska västkustens bästa styrkelyftare.