"... där fanns Nestor Machnos bondearmé som red under den anarkistiska svarta fanan, där fanns bondeuppror mot bolsjevikerna ledda av socialistrevolutionärer, där fanns bondeuppror som bara var just bondeuppror – män som grep till vapen för att skydda hem, härd och åker."

De tre ledarna för kosackarmén som red under den svarta fanan: (från höger) Simon Karetnik, Nestor Machno och Fjodor Shchus.