"I Hagalund var det som om människors drömmar materialiserades med hjälp av deras flit och hantverksskicklighet. Vem skulle väl komma på tanken i dag att pryda sin villa med dekorationspelare och voluter?"

Torget i Hagalund. 1930-talet.