En fluga gör att ingen somnar. Och det är bra. Vi bör hålla oss vakna i dessa tider.

Det skämtas en del kring flugan som uppenbarade sig och satte sig på Mike Pence huvud under nattens debatt med Kamala Harris.

Vi som har Jacques Collin de Plancys ”Dictionnaire Infernal” som nattlektyr är mer oroade än roade. Detta standardverk i demonologi ger en antydan om vad vi har att göra med.  

Mike Pence är inte den första amerikanske politiker som framträtt med en fluga.

I den andra debatten mellan Hillary Clinton och Donald Trump 2016 landade en fluga mitt emellan ögonen på Hillary, som inte verkade bry sig utan fortsatte som om inget hänt.

Under Mike Bloombergs tal på demokraternas konvent i år landade en fluga på hans huvud …

Och en flugga surrade kring Barack Obama under en TV-intervju 2009.

I  ”Dictionnaire Infernal” konstateras att Belzebub, en av helvetets sju prinsar också bär namnet ”Flugornas Herre”. När en fluga uppenbarar sig i ett oväntat sammanhang är det ett tecken på att Belzebub är närvarande.

Ser man en fluga på en tavla målad under renässansen, och flugan surrar över huvudet på en prelat eller adelsman symboliserar det att vi har att göra med en korrumperad och moraliskt förfallen person. Donald Trump bör alltså inte lita på Mike Pence, flugan tyder på att Pence egentligen är demokrat.

Möjligen är William Blake den som bäst uttryckt det allmängiltiga förhållandet mellan människa och fluga i dikten ”The Fly”:

For I dance

And drink and sing,

Till some blind hand

Shall brush my wing.

If thought is life

And strength and breath,

And the want

Of thought is death,

Then am I

A happy fly,

If I live,

Or if I die.

Tanklösa människor är som flugor, säger Blake, och vem skulle tankösa människor flockas kring om inte Belzebub.

Och då går det som det går … eller som hertigen av Gloucester konstaterar i Kung Lear:

‘As flies to wanton boys are we to the gods;

They kill us for their sport.’

Några slutsatser man kan dra av detta när det gäller svensk politik?

Ja, om inte annat ska man väl akta sig för Ardalan Shekarabi.

Den som är utan skuld påstås ha rätt att kasta första stenen. De som själva anser sig stå över skuldbegrepp lägger istället gärna den stenen på den våg där våra rättigheter mäts upp.