"I dåtida persisk förvaltningsfilosofi (liksom även i östromersk) antogs det att eunucker var speciellt lämpade för byråkrattjänst..."

I det gamla perserriket fanns det två mäktiga eunucker som bar namnet Bagoas. En av dem var en av de mäktigaste männen i perserriket under kejsaren Artaxerxes III, han lyckades bland annat erövra Egypten, och kontrollerade riket efter kejsarens död. Målningen föreställer den andre Bagoas, som här utber sig om nåd för kavalleribefälhavaren Nabarzanes.