Numera är den svenska överheten mer mån om importen av muslimer än exporten av svenska varor och tjänster.

DN:s ledarsida förklarar nu Timbros Andreas Johansson Heinö att vi inte ska problematisera det här med invandrare från den muslimska kulturkretsen och den svenska demokratin.

I vår demokrati ryms alla åsikter.

Han är förvisso lite bekymrad över en del saker som uppenbarat sig i en färsk undersökning:

”… att endast en tredjedel av de icke västerländska invandrarna känner till att våldtäkt är förbjudet även inom äktenskapet är förstås mycket oroväckande.”

Men frågan är väl om hur många i den tredjedelen som bryr sig om förbudet?

Och frågan är väl också hur de andra två tredjedelarna beter sig?

Och ytterligare en fråga är hur alla tre tredjedelarna ser på västerländska kvinnor.

Men det där är inget som Andreas Johansson Heinö funderar över. Demokrati löser alla problem konstaterar han:

”Desto viktigare då att vi förmår hålla isär begreppen. Kunskap och värderingar är olika saker. Det är faktiskt inte, som Puranen påstår, ett uttryck för bristande integration att man inte delar majoritetens uppfattningar i sakfrågor. Socialisten som vill förstatliga alla företag är inte mindre svensk än libertarianen som anser att all skatt är stöld. Oenigheten är ideologisk, inte nationell. Båda ståndpunkterna ryms i vår demokrati.”

Förvisso vore det väl lite svettigt att leva i ett Sverige där alla företag är statliga, men att jämställa det med att leva i ett Sverige med sharialagstiftning, teokrati, dödstraff, ett liv där man inte bara är omskuren utan också i verklig mening har tillvaron kringskuren av Koranen – det vittnar om en rätt begränsad förståelse för hur livet ter sig i den muslimska kulturkretsen.

Och nej, den som är präglad av den kulturkretsen kan inte fungera i det svenska samhället.

Sedan slår Andreas Johansson Heino svenskt rekord i relativisering (antagligen kommer det att stå sig mycket länge):

”Detsamma gäller även de ”kulturella” frågor där invandrares attityder nu allt oftare framställs som ett samhällsproblem. Den kristna tidningen Dagens ledarredaktion, som i veckan återigen slog fast att homosexuella bör leva i avhållsamhet, är precis lika svensk som denna tidnings något mer progressiva ledarsida.”

Att hävda att homosexuella ska leva i avhållsamhet är kanske inte riktigt att jämställa med att kräva (eller acceptera) att de kastas från hustak eller hängs från lyftkranar.

Andreas Johansson Heinös längtan efter att införliva islam i den svenska kulturen och det svenska samhället kan verka något svårbegriplig, men drar man linjerna bakåt i tiden ser man hur det alltid funnits ett förakt hos överheten mot svenska seder och traditioner. En irration över att tvingas handskas med ett folk vars själ formats av den urgamla bondefriheten.

Dags att importera folk som formats av att de levt i en kultur där man inte varit fri på 1500 år.

Vi som levt tätt inpå muslimer har en lite annan bild av möjligheten av att de som grupp assimileras i ett västerländskt samhälle. Det är en fråga som jag diskuterar med min trätobroder fängelsimamen i den här texten, där avhandlar vi bland annat saffran och eunucker.