Den som är utan skuld påstås ha rätt att kasta första stenen. De som själva anser sig stå över skuldbegrepp lägger istället gärna den stenen på den våg där våra rättigheter mäts upp.