Kan man tänka sig barockliknande tårtor som ett tecken på motstånd mot förtryck? Jo, ibland kanske.