"För mig förkroppsligar på många sätt Platinus och hans vän Gallus den goda sidan i renässans och upplysning – jordnära, praktiska, handlingskraftiga och samtidigt benägna för spekulationer."

1475 utnämner påve Sixtus IV Platina till bibliotekarie i Vatikanen, han får bostad och 120 dukater i årlig lön – en väldigt anständig summa. Målning av Melozzo da Forli. Platinus är den knästående mannen i mitten av bilden.