"Allt blir relativt, och vem kan väl då säga något säkert om tillvaron? Så då kan vi väl enas om att allt ändå är rätt OK?"

Filosofiprofessorns Åsa Wikforss, numera på stol nummer sju i Svenska Akademien.