svd sprider påhittade historier om eu:s uppkomst

"SvD Kultur hör till de mest monomana organen för kampen mot fejknews och alternativa fakta – när dessa inte passar."

Robert Menasses, när historien inte överensstämmer med hans åsikter skriver han om den.

SvD:s kulturchef Lisa Irenius skriver helsidesstor betraktelse om EU. Hon citerar med gillande Robert Menasses och nämner att hans roman “Huvudstaden” nu finns på svenska. Hon nämner dock inte det faktum att Menasses i sin iver att propagera för superstaten förfalskat historien.

I mars 2013 publicerar Frankfurter Allgemeine Zeitung ett manifest där Menassess förklarar att EU måste ersätta nationalstaten. Han citerat Europakommissionens förste ordförande Walter Hallstein som sägs ha sagt att nationalstatens död är EU:s själva idé.

Det följande åren kommer Menasses ofta att anföra olika Hallstein-uttalanden med syftet att visa att superstaten ända från början varit EU:s mål.
I oktober 2017 deklarerar historikern Heinrich August Winkler i Der Spiegel att han tvivlar på att Hallstein verkligen någon gång skulle ha yttrat vad Menasses tillskriver honom, eftersom Hallsteins åsikter enligt alla källor Winkler känner till var det rakt motsatta.

I januari i år medger Menasses att “citationstecken är fel” men han hittar på en helt egen historiefilosofi för att förvara sina falska citat.

SvD Kultur hör till de mest monomana organen för kampen mot fejknews och alternativa fakta – när dessa inte passar.

Men vi kanske inte ska begära att en stor svensk tidnings kulturchef ska följa debatten i Frankfurter Allgemeine Zeitung och Der Spiegel.

Have your say