Strategisk utveckling av polisens förebyggande arbete

Rikspolischefen kommer att fördöma det uttalande som i dagarna kungjordes från Polisregion Väst.
Där deklarerades det att man bör undvika halsband eller halskedja när man rör sig utomhus – då kan rånarna vare framme och slita av en guldet.

Jag har genom mina kontakter fått en kopia av Rikspolischefens uttalande som snart blir officiellt.

“RIKSPOLISSTYRELSEN: ANGÅENDE HALSBANDSRYCKNINGAR I GÖTEBORG

På förekommen anledning vill Rikspolisstyrelsen påpeka att det inte räcker med att som Polisregion Väst uppmana kvinnor att inte bära halsband eftersom dessa då kan ryckas av rånare.

DO har ställt sig frågande till att uppmaningen bara gäller “främst” kvinnor och undrat varför uppmaningen inte också gäller män.

Vår inställning därvidlag är att bara två typer av män har halsband:

1. Personer från det forna Jugoslavien som bär stora guldlänkkedjor – men de är ju alla kriminella så vi ser det som mer en fråga om interna uppgörelser som vi inte prioriterar.

2. Kristna. I detta fall gäller det alltså kors som bärs om halsen. Det kristna korset kan betraktas som en provocerande och kränkande symbol av muslimer, och halsbandsryckningen kan därför betraktas som en defensiv åtgärd och icke straffbar.

I övrigt vill vi uppmana alla landets kvinnor att när de vistas utomhus heller inte bära ringar och smycken eller att ha mobiltelefonen i handen.

Dessutom bör klädseln beaktas – för att minska antalet sexuella övergepp ber vi kvinnor att inte blotta onödigt mycket hud eller bära åtsmitande kläder. Vi anbefaller en klädsel som bäst kan beskrivas som fritt böljande tygsjok som täcker så mycket som möjligt av kvinnans kropp.

Vi kommer att utgå från ovannämnda anmaning när vi prioriterar förundersökningar av sexuella övergrepp. Ju lättare klädsel, desto längre ner i prioritetsordningen.

Vi uppmanar också alla kvinnor som vill uppleva maximal säkerhet att inte lämna sina hem annat än i sällskap med en manlig släkting.”

Have your say