SPRÅKVANVÅRDARNA

Först gör sig överheten av med språket, sedan med nationen.

Fastnar i ett tevesänt seminarium om “Sverigebilden”. Representanter för staten utrycker sin oro för vad omvärlden ska tycka och tro om tillståndet här. En kvinna från Statens medieråd håller en utläggning om faran för att utländska krafter ska lägga sig i opinionsbildningen i Sverige. Hon avrundar med orden:

“Vi måste vara vigilanta på att vi kan bli spelade.”

Jodå, den utländska påverkan finns av uttalandet att döma uppenbarligen där, och har tydligen trängt in i de översta lagren av byråkratin.
Det behövs kanske inte bara språktester för invandrare utan också för ämbetsmän i offentlig tjänst.

Have your say