Rökta byråkrater

I region Västernorrland genomdrivs nu en ny tobakspolicy. Den som har för avsikt att röka på arbetstid måste stämpla ut och byta kläder.
“Det är inte bra att man luktar rök när man träffar patienter,” förklarar en talesman för regionen.
Om patienter får välja mellan att möta fast anställda läkare och sköterskor som är tillgängliga och som de kan få en relation till och som doftar latakiapiptobak eller dominikanska cigariller, eller att hela tiden ställas inför ett konstant flöde av inhyrd personal som inte luktar tobak utan som en daggstänkt alpäng en solig morgon – vad tror ni patienterna väljer?

Ingen lär väl uppfatta tobaksdoft som den svenska sjukvårdens stora problem, vare sig i Västernorrland eller på Karolinska.

Regionens talesman deklarerar att åtgärderna också syftar till att minska sjukfrånvaron – som om den huvudsakligen inte skulle bero på stress, underbemanning och illa fungerande organisation. Skulle han vara litet listig skulle han unna personalen de där blossen så att de uthärdar tillvaron.

Have your say