Reaktioner på slöjförbud i en skola

Det borde vara en självklarhet för det svenska skolsystemet att bekämpa varje yttring av denna religion eftersom den är så intimt förknippad med övergrepp, mördande, förtryck och efterblivenhet på alla avgörande områden. I skolan tjatas det om de svarta slavarna i USA, men inget om de kristna slavarna i dagens Pakistan.

Det är lite svårt att förstå reaktionerna som följer på nyheten om att slöjförbud i en skola lett till att fler muslimska tjejer på skolan nu ser det som nödvändigt att dölja sitt hår … en vanlig reaktion verkar nämligen vara: ”Se så illa det går om man förbjuder en muslimsk riktning. De små rackarna känner bara ett behov av att markera stolthet över sin kultur.”

Vi tar det grundläggande och självklara först. Om man kommer från de muslimska kulturkretsen har man absolut ingen kultur att känna stolthet över. Då kommer man från en kultur där islam är en grundläggande beståndsdel. Vi talar alltså om länder som Pakistan, Iran, Irak, Saudiarabien, Qatar, Turkiet, Afghanistan, Syrien, Libyen, Algeriet, Egypten.
Jag skulle också kunna räkna upp alla andra länder i Afrika och Asien där förekomsten av islam är en förutsättning för blodtörstiga rörelsers verksamhet – även om religionen inte är statsbärande.

Det borde vara en självklarhet för det svenska skolsystemet att bekämpa varje yttring av denna religion eftersom den är så intimt förknippad med övergrepp, mördande, förtryck och efterblivenhet på alla avgörande områden. I skolan tjatas det om de svarta slavarna i USA, men inget om de kristna slavarna i dagens Pakistan,

Om vi ställs inför en ung människa som kommer från muslimska kulturkretsen och som har ett behov av att vissa stolthet över sin kultur … då står vi inför någon som totalt saknar kunskap om sin kultur eller så är det en person bejakar det organiserade förtryck som kännetecknar länderna i den kulturkretsen.

Vi står alltså inför dumhet eller ondska. Möjligen ibland en kombination.

Och i ett sådant läge säger skolans rektor:
”400 procents ökning av flickor med slöja – det är resultatet. Jag tolkar det som att man är stolt över sig själv och sin kultur. Att man bestämmer över sig själv och sin kropp, säger Liedholm.
– Jag har ingen synpunkt på det.”

Rektorn har ”ingen synpunkt på det”?! På att en del av hans elever känner stolthet över den kultur deras föräldrar påstått att de flytt ifrån.

Det är här allting blir så underligt. Svenska rektorer verkar ha en inofficiell tävling i vem som kan säga ordet ”värdegrund” flest gånger … belöningen är antagligen att man får ett byråkratjobb på Skolverket och en egen parkeringsplats.
Men när de ställs inför elever som känner stolthet över en kultur som är tämligen väsensskild från den kramgoa svenska värdegrunden då har de ”inga synpunkter”.

Om någon elev på den här skolan skulle få för sig att högljutt hävda att alla religioner och kulturer inte är lika bra, och att den europeiska kulturkretsen är vida överlägsen den arabiska på alla områden … då kan ni däremot lugnt utgå från att rektorn skulle ha synpunkter.

Det blossar då och då upp en debatt i det här landet om man ska införa assisterade självmord för dem som anser sig lida alltför mycket av en obotlig sjukdom.
Uppenbarligen har vi utan debatt dock redan infört assisterat kulturellt självmord.

Have your say