MODERMORD OCH MODER JORD

Nu har Expressens misantropi gått in i ett stadium där total mental entropi har uppnåtts.

Jokern – en person som hyser agg mot sin mor och ... ja, det mesta.

Människor har nyss vant sig vid att lära sig frukta smältande polarisar, Trump och Putin – men nu får vi veta att det stora hotet mot vår existens är – “Modern”!! Det är Marina Montelius som på Expressens kultursida förklarar detta för oss efter att ha läst Mara Lees senaste diktsamling. (Montelius ser också “köttspöken” under läsningen – jag som trodde att spöken kännetecknades av frånvaro av kött.)

Men OK – de som förleddes till att tro på de gamla hoten kunde alltid snabbt anpassa sig till de påbjudna handlingsplanerna – typ sopsortering eller bärande av fitthatt.
Men vad är det tänkt att man ska göra åt detta hot från – mamma ?!?!?!
Hon kan ju liksom inte avskaffas meddelst någon motsvarighet till Kyoto-avtalet eller fredsfördrag.
Så –?

Den som läser Expressens kultursida dessa dagar riskerar också att bli lätt förvirrad över vilka hot som kommer in på andra, tredje, fjärde eller femte plats.
Isobel Hadley–Kamptz har inte hängt med i svängarna utan tror i en text på samma kultursida att klimatet fortfarande är det stora problemet:

“För som sagt, jag flyger inte längre. Någon gång under de gångna 1,5 åren svängde min personliga pendel över när jag alltmer plågsamt insåg hur illa det stod till med klimatet och hur förfärande mycket flyget bidrog. Den största enskilda sak som människor kan göra själva för att minska uppvärmningen är att flyga mindre, endast överträffat av att skaffa färre barn.”

Men Hadley–Kamptz har i alla fall en lösning.
Flyg inte.
Skaffa inte barn.
Just det senare löser förvisso problemet med Modern.
Inga barn, inga mammor.
Låt oss dö ut – liksom –

Döden är uppenbarligen alltmer närvarande på dessa kultursidor – för några dagar dessförinnan har biträdande kulturchef Liljestrand deklarerat att:

“Svenskar fortsätter bekymmerslöst köpa miljöskadliga flygresor till främmande solstränder – förnekelsen av vårt kollektiva självmord.”

Finns det möjligen ett samband mellan dessa olika ståndpunkter. Hela Expressens kulturredaktion har slutat flyga och håller sig på hemmaplan. Mötena med mamma i olika sammanhang sker därmed oftare, konflikterna blir större – går vi alltså mot ett 2018 som kommer att präglas av rent Norénska kulturstrider: Ned med mamma!

Ska vi inte starta en crowfunding så Expressens kulturredaktion kan få ett Interrailkort och komma ut i världen? Förutom att Interrailkortet inte utlöser deras flygångest så borde reseformen vara utmärkt anpassad till denna kulturredaktions tonårsmentalitet – och tågluffen brukar ju vara lösningen när tonåringar har problem med mamma.

Have your say