kina 3: biologi, blodsband och blodbad

"Det spelade ingen vad du ansåg eller hur du var – du kunde som student misshandlas till döds av de röda gardena på grund av dina föräldrar – du var ju "född svart".

En vanlig tankegång när man diskuterar skillnader mellan nazism och de “vänster”–rörelser som gillar våld är att hävda att det “höger”–extrema våldet och nazism skulle vara värre än “vänster”–extrema övergrepp därför att den där “vänster”–stämplade brutaliteten skulle ha sin grund i en politisk analys, medan det “höger”–stämplade mördandet skulle utgå från en reaktionär uppfattning om blod, ras och nation.
En första invändning mot det resonemanget är förstås att ur offrens synpunkt är orsaken till att de dödas ganska egal. Står man där vid kanten av massgraven och väntar på kulan i nacken skänker det väl ingen större inre frid att veta att den som har fingret på avtryckaren gör det därför att han anser att den förestående avrättningen är nödvändig av sociala och klassmässiga skäl.
Men vad skeendet under Den stora proletära Kulturrevolutionen också hjälper oss att se är det stråk av primitiv biologism som finns i maoismen och andra rörelser som påstår sig vara “vänster” – något som är väl värt att minnas när man studerar de politiska diskussionerna i Sverige i dag.
I inledningen till kulturrevolutionen betonade Mao och de andra i ledningen att när de röda gardena rekryterade radikala studenter skulle de bara släppa in medlemmar som var “födda röda”. Och här fanns det en gradering. Var föräldrarna gamla partiveteraner var man som avkomma förstås lite extra röd. Var föräldrarna arbetare eller fattigbönder var man mer normal-röd.
Angreppsmålen var de som var “födda svarta”; bönder som hade slitit hårdare och kunnat skaffa mer djur och mark, godsägare, småföretagare, butiksinnehavare, intellektuella som behärskade främmande språk eller utövade verksamheter som ansågs vara förknippade med reaktionär kultur.
Det spelade ingen vad du ansåg eller hur du var – du kunde som student misshandlas till döds av de röda gardena på grund av dina föräldrar – du var ju “född svart”.
I inledningsfasen till kulturrevolutionen använde Mao det här som en metod för att krossa rester av gamla strukturer i samhället – rensa ut människor som hade en position i kraft av sin erfarenhet, kunskap, bildning eller helt enkelt på grund av att de var strävsamma som bönder, småföretagare och butiksinnehavare.
Här fick han med sig hela partibyråkratin och deras avkomma – de var ju alla “födda röda”.
De omfattande utrensningarna skapade förstås motvilja och hat bland alla dem som drabbades – och det är nu Mao visar sin diaboliska slughet. Hans mål är ju egentligen att krossa konkurrenterna i partiledningen och göra sig till envåldshärskare och partiet till den allt dominerande och kontrollerande kraften.
När utrensningar, övergrepp och mord pågått ett tag släpper Mao fram sin hejduk Chen Poda att leverera vad som är den nya partilinjen. Chen konstaterar att i partiet finns det starka krafter som vill slå in på en väg som innebär en återgång till forna tider och de vill stärka sin makt i samhället genom att krossa alla tänkbara motståndare.
Tankegången att de röda gardena bara ska bemannas med studenter och ungdomar som är “födda röda” har helt enkelt varit en metod för dessa krafter att säkra sin egen och sina familjers och barns position.
Den nya linjen är nu alltså att partiet och partiledningen är fylld med reaktionära krafter – den som är “född röd” är egentligen alltså “född svart” – och tvärtom.
Åsikten förändras men den grundläggande hållningen är densamma: du bedöms inte som individ utan efter ditt DNA, dina gener och ditt blod.
LÄRDOM: När politiker, politruker och byråkrater inte längre kan försvara sin position eller sina åsikter i en förnuftig debatt kommer de att tillgripa andra metoder – till exempel att “biologisera” debatten. Det är ditt arv som är det viktiga, inte hur du med förnuft och intellekt hanterar din miljö och formar dig själv.
FUNDERING: Är det inte fullt möjligt att anta att en av källorna för dagens identitetspolitik är just maoismen och de olika linjer som utvecklades under kulturrevolutionen?
Och när vi i Sverige i dag talar om “offer” och “kränkthet” då gör vi det utifrån människors biologiska status – hudfärg, kön, familj. Du har inget ansvar, du kan inte göra något – du är ditt DNA:s fånge och någon måste anpassa omvärlden till din genetiska kod.
Politiken här effektueras dock tack-och-lov inte av Röda Garden utan av statens byråkrater.

Have your say