Johan blir Jenny – byter till pumps för att  staten ska fortsätta pumpa in pengar i ETC

Johan Ehrenberg kommer att inom en inte alltför avlägsen framtid bli impotent. Denna tydligen viktiga information tillhör det han delger oss i en serie långa artiklar i ETC. I serien berättar Johan att han bytt namn – till Johan Jenny Ehrenberg – och att han ofta iför sig kvinnokläder, både till vardag och helg.

40 år efter det att han i den egna tidningen och i en intervju i Svt trädde fram och berätta om denna sin böjelse … gör han det igen. Och vi får noga redovisat de kval han lidit under dessa årtionden för att han inte vågat fortsätta framträda som kvinna. Det är inte så att jag tvivlar på att det finns män och kvinnor som har svårt att acceptera att de inte tillhör det motsatta könet – och som plågas av detta; eller som lider av att känna sig bundna av att tillhöra bara ett kön. Men … är det verkligen detta vi står inför här?

Min första reaktion inför Johans transformation var – kan man kanske tycka – småaktig. Jag hävdade att Johan hade samma skäl nu som då att framträda och berätta om sin kvinnlighet. Förra gången stod hans tidningsprojekt på konkursens rand – det behövdes uppmärksamhet som kunde leda till fler läsare och prenumeranter.

Samma sak i dag. ETC 20 har i år miljoner i press- och mediastöd. Hur mycket de får framöver när den nya mediestödslagens förordning träder i kraft är osäkert.

Kanske ingenting.

Så nu måste det värvas prenumeranter.

Men när jag studerar frågan närmare inser jag att det är mer komplicerat än så, och jag påminns om att Johan är ganska bra på att använda sin list och intelligens när det finns en möjlighet att mjölka staten. Och det är för den som har den förmågan lättare än att värva prenumeranter.

Den nya lagen om mediestöd innebär att det tidigare målet om ”mångfald” i tidningsvärlden skrotas, liksom själva rättigheten att få stöd om man har ett visst antal prenumeranter, och en viss mängd ett producerat material.

Nu är målet att mediestödet ska befrämja ”demokrati” – eller som utredaren Mats Svegfors uttryckt det: ”Vi går från ett mångfaldsstöd till ett demokratistöd”.

Samtidigt kommer de som beviljas stöd att få mindre i stöd. 

Exakt vilka regler som kommer att gälla för att man ska komma ifråga för stöd finns inte beskrivet i lagen. Det finns i en förordning.

Lagen och förordningen föreskriver att lokal rapportering och förankring ska prioriteras:

“Nyhetsmedier som saknar lokal eller regional nyhetsbevakning har möjlighet att få redaktionsstöd om de bedöms vara av särskild vikt för mediemångfalden på nationell nivå eller av betydelse för grupper som är underförsörjda vad gäller nyhetsbevakning.”

Därför riskerar mycket små vänstertidningar som försöker vara rikstäckande att bli utan pengar när den nu fasta och minskade totalsumman ska fördelas. Oron har länge varit mycket stor på redaktionerna för tidningar som ETC, Flamman och Arbetaren. Man inser att det knappast är troligt att alla tre får stöd. Och får en, så lär det bli mindre än den tidningen fått tidigare. Kanske får ingen, med hänvisning till att pengarna är slut.

Det är i det perspektivet man ska betrakta Johans tidvisa förvandling till kvinna. Han har funderat på vad som kan få byråkraterna att inte våga annat än att ge stöd till ETC. Att köra med att ”ETC är en viktig vänsterröst” fungerar inte i sig som lagen är skriven. Johan måste hitta något som särskiljer hans tidning från andra små vänstertidningar, helst också markera avstånd.

Det fick bli transfrågan.

Om Johan framträder som Jenny kan ETC profilera sig som landets enda tidning som har en tydlig transprofil. Ett nekat stöd till ETC kan därför angripas som utslag av transfobi, och vilken politiker och byråkrat vågar riskera att få den stämpeln? Det skulle vara som att bombhota en sagostund för barn med Admira Thunderpussy.

Samtidigt angriper Johan i sin artikelserie en lång rad av kända vänsterpersoner – och kallar dem för transfoba – därmed är avskiljandet från den ”vanliga” vänstern klar och ETC behöver inte frukta att behandlas i klump med Flamman och ETC.

Miljonerna är säkrade.

I nästa avsnitt går vi djupare in på det här med Johans förvandling. Finns det ytterligare ett skäl till den?

Nästa avsnitt finner du i Cultura Aetatis nyhetsbrev. Det utkommer på fredag morgon. Prenumererar gör du längst ner på sidan här – och det är gratis.

Have your say