HARRY POTTER OCH KRIGSMAKTEN

Lämpliga soldatämnen?

Nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade i en undersökning vill alltså att värnplikten i Sverige ska återinföras – och att den också ska gälla kvinnor.
Jag blir som vanligt mest fascinerad av tolkningar och argument som följer i debatten på undersökningen. Oavsett om man är för eller mot allmän värnplikt bör väl ändå debatten hållas ren från ologiska och obegripliga argument?
Det mest obegripliga argumentet är det som går ut på att de som är inkallade mår bra av det – att de danas, härdas och kommer ut på andra sidan som mer vuxna och bättre människor och medborgare. Om detta stämmer är det ganska skrämmande.
Betänk hur Sverige ser ut. Våra telningar ska börja formateras i sisådär en två-års-åldern med hjälp av dagis, sedan kommer grundskola och gymnasium. I 18 år ska det pågå fostran, bildning och utbildning. En enkel balkanbonde som jag tycker väl kanske att det borde räcka för att få människor att växa upp, bli kloka och ansvarstagande.
Men nejdå, den gröna uniformen är alltså en magisk mantel som klarar allt det som cirka 10.000 lektionstimmar inte klarar. De som anför det här argumentet har nog läst lite för mycket Harry Potter. Eller så har de bara läst Harry Potter.
Kanske är det mest förvånande i debatten att ingen diskuterar hur den “krigsmakt” vi har nu skulle kunna hantera ett stort antal nya beväringar varje år. Det innebär att de måste få mer resurser. Men vill vi ge dem som leder krigsmakten i dag mer resurser? Nyss ville de slänga ett radarsystem och köpa ett nytt för 60 miljoner – men det visade sig att det gamla var fullt funktionsdugligt. Man kan inte skicka folk norrut på övning därför att det inte finns vinterkängor, på vissa regementen får soldaterna förvara tillhörigheter i sopsäckar. Känns inte som om ledningen för krigsmakten förmår förvalta de resurser den fått – känns därför märkligt att vi skulle ge den mer manskap och pengar– och om man dessutom inte ens bryr sig om att ta kamp för att rädda de tolkar man haft i Afghanistan säger en hel del om stridsdugligheten och moralen.

Have your say