Artificiell imbecillitet

Kommer mänskligheten att lämna ifrån sig skapelsens krona ... eller snarare tappa den?

Då och då får ledar– och kulturskribenter för sig att de ska förmedla litet tröst. Kanske har de drabbats av dåligt samvete efter att ha levererat för många av de påbjudna katastroftexterna – ni vet – miljön, fascismen, pandemierna och Trump. Det är då de förklarar för oss att vi inte behöver vara rädda för att datorerna ska ta över och underkuva, kanske utplåna, mänskligheten; de deklarerar att det inte finns någon risk för den sortens singularitet och för att tillvaron ska bli som trailern till en Terminator-film.

Alltså – vi skall inte behöva frukta att dammsugaren eller brödrosten förvandlas till en mordisk robot. AI kan aldrig skapa en intelligens större än människans – påstår de.

För mig framstår detta som ett mycket märkligt resonemang, och visar att man kanske inte helt förstått relationen människa och maskin; mellan mänskligt medvetande och artificiell intelligens.
De lugnande resonemangen bygger på att människor hela tiden blir intelligentare och i besittning av större mängder kunskap. Detsamma kan man förvisso säga om AI, men vi har ett försprång som vi behåller – påstår de.

Men låt oss oss tänka en helt annan tanke.
Maskinerna tar över – inte för att deras intelligens utvecklas snabbare än vår, utan för att vi relativt sett blir dummare än vad vi var i går – och i förrgår.

Alla olika samhällsformationer och statsapparater är i dag så komplexa – liksom sambanden mellan dem – att människor inte längre kan orientera sig i dem, än mindre styra dem.

Dessutom har ju statsapparaterna i allt högre grad skaffat sig rätten att styra ditt och mitt privatliv ner på detaljnivå, vilket skapar svaga människor som är ovana att fatta självständiga beslut.
Sådana människor är dömda till en drönartillvaro.
Parallellt med detta har vi en teknisk utveckling som gör att människor förlorar praktiska kunskaper och färdigheter samtidigt som de avvänjs från mänsklig social samvaro.

Människor som villigt låter sig vila är dömda till dumhet, och delar av västerlandet kan dö ut för att människor förlorat intresset för andra människor även i sexuell mening – det finns ju alltmer avancerade samlagsrobotar.

Så kanske är det så att vi som art kommer att bli mindre och mindre intelligenta. Medan AI fortsätter att utvecklas och till och med kan dra slutsatser av och utvecklas fortare genom att analysera våra tillkortakommanden.

AI kanske vinner – men inte på knockout utan för att mänskligheten lämnar walkover.

Det behövs nämligen inte så avancerade maskiner för att besegra människor som inte kan knyta skorna och har kepsen bak- och fram – antagligen klarar en elektrisk tandborste av det.

Have your say