Arbetets frukter och V:s fruktan för arbete

I sitt stora sommartal i dag avslöjade vänsterpartiets Jonas Sjöstedt att det kommer en ny stor “reform”.
Studiebidraget ska ökas med 300 kronor i månaden så att den som studerar “ska slippa arbeta”.
En mer vardaglig invändning man kan ha är väl att 300 kronor i månaden är kanske inte vad som kan göra att någon “slipper” att arbeta.
Och den mer grundläggande invändningen gäller förstås ordet “slippa”.
Som om de som går på universitet inte skulle orka med att arbeta också, som om det inte vore karaktärsdanande och i största allmänhet nyttigt att arbeta parallellt med studierna.
Men som vanligt kliver Sjöstedt fram som ledare för det mest arbetsfientliga partiet i Sverige. Arbete är alltid av ondo. Arbete är något som man alltid ska undvika – försöka “slippa”.
Arbetsoviljan ska institutionaliseras.
Här går ju vänsterpartiet hand i hand med SSU som länge och hårt propagerat för en höjning av studiebidraget eftersom – biobiljetterna blivit dyrare.

Have your say