ägg – men inte à la franciskus

Inledningen på dagens kvällsvard – till höger på bilden Djävulsägg; gulorna har mosats med olja och tabasco.
Heta som helvetet – de serveras mest som en replik till sittande påve som nyss hävdade i en intervju att helvetet inte existerar.
Syndares själar sägs bara försvinna – poff – som löningen ungefär…

Nu sprids ståndpunkten att det här måste väl vara fake news –. inte kan väl påven?

Men det här är ju inte förstå gången påven använder den gamle journalisten Scalfari för att offentliggöra ståndpunkter som han vet är kontroversiella i den egna kyrkan.
Franciskus har åtminstone två gånger tidigare gjort på samma sätt – kan han få acceptans för en tanke utanför Vatikanen blir det lättare att genomdriva den internt.

Vatikanens officiella dementi är något klen; den förklarar att doktrinen om helvetets existens fortfarande gäller och att påvens samtal med Scalfari var helt privat och att inga anteckningar gjordes av Scalfari och inga exakta citat återfinns i artikeln.

Men – de behöver nog en ny spin-doctor i Vatikanen.

Påven är ju Kristi ställföreträdare här på jorden. Jag tvivlar på att det i befattningsbeskrivningen för det jobbet står att man kan dela in sitt dygn i en offentlig och en privat del. Man får nog anta att det är ett jobb med ständig jour och att man förväntas inte samma ståndpunkt konstant –. såvida doktrinen inte ändras.

Dessutom är påpekandet att inga noteringar gjordes och att inga exakta citat återges synnerligen märklig. I samtalet mellan Scalfari och påven diskuterades alltså helvetet, en absolut storhet i den katolska doktrinen.
Men det är inte liksom så att man kan tänka sig ett helvete som är lite grann för jävligt – varmluftsugnen är inte på för fullt så att säga – reglaget är mer inställt på upptining.
Antingen finns helvetet eller så finns det inte.

Det enda Vatikanen säger är att påven inte riktigt utryckt sig som det framställs.
De hade ju också kunnat säga att Scalfari är totalt ute och cyklar.
Men det gör de inte.

Så vi snart har väl sittande påve avskaffat helvetet – och vi är nog rätt många som då kommer att vänta oss att han går vidare med att avskaffa paradiset. Inget kan ju tänkas utan sin absoluta motsats.

Märkligt nog har Vatikanen i dagarna annonserat att de startar en utbildning för att öka antalet exorcister eftersom man noterat “ett ökat antal fall av besatthet”:

De måste nog också fixa till den interna kommunikationen i Vatikanen.

Have your say