"Förmätenheten kommer sig av att man tar en mycket begränsad erfarenhet, den egna personliga, och hävdar att hela samhället ska struktureras på grundval av denna."

Att en del barn har usla föräldrar innebär inte att staten ska behandla oss alla som barn.

"I dåtida persisk förvaltningsfilosofi (liksom även i östromersk) antogs det att eunucker var speciellt lämpade för byråkrattjänst..."

I det gamla perserriket fanns det två mäktiga eunucker som bar namnet Bagoas. En av dem var en av de mäktigaste männen i perserriket under kejsaren Artaxerxes III, han lyckades bland annat erövra Egypten, och kontrollerade riket efter kejsarens död. Målningen föreställer den andre Bagoas, som här utber sig om nåd för kavalleribefälhavaren Nabarzanes.