Att ägna sig åt att utopier och framtidsdrömmar bör vara förbehållet dem som är beredda att arbeta hårt och som inte skyr problem och svårigheter.

Vi kan ibland verka dystra i våra förutsägelser om framtiden, men som gårdagens sändning av Radio Bubbla åter visade är vi innerst inne muntra utopister som drömmar om att en dag ha en handelsbod några planeter bort … minst.

Det finns de som tror att om man motsätter sig överhetens idéer om utveckling innebär det att man är teknikfientlig.

Är du motståndare till att minst 400 miljarder av skattebetalarnas pengar ska bekosta byggandet av järnvägar som minskar restiden mellan Stockholm och Göteborg med en timme? Då är du en bakåtsträvare.

Men vi så kallade ”bakåtsträvare” kan ju luta oss mot Stockholm Handelskammares analys och kritik. Där konstateras det:

”Att spendera åtminstone 400 miljarder kronor, lågt räknat, på ett spår som faktiskt inte ens är modernt i dag kommer naturligtvis få konsekvenser för andra investeringar och underhåll i övriga Sverige.” 

Och det är alltid problemet med överhetens förslag på ”utveckling”. De är småskurna, inkrökta, räddhågsna och visionslösa - precis som förslagsställarna själva.

Det levereras aldrig förslag som kan få varje medlem av nationen att tänka: 

”Ja, det här måste vi göra! Sverige ska bli först i världen med det här! Vi ska bli bäst!”

En gång i tiden erövrade svensk ingenjörskonst världen.

I dag … tja … 

Vi kom in på detta ämne i gårdagens Radio Bubbla när vi diskuterade flygande bilar. Det visar på något sätt mänsklighetens omogenhet och olämplighet att vi inte har flygande bilar. I 1960-talets populärkulturella bild av framtiden var den flygande bilen en självklarhet.

Men på något sätt förstår väl till och med de mest trögtänkta att flygande bilar inte är något att sträva efter just nu. Det skulle sluta med seriekrockar uppe bland molnen och ramponerade bilar skulle regna över oss.

Ingen bra idé. 

Men det visar också uppgivenheten i den västerländska civilisationen – det finns inte innovatörer, ingenjörer som entreprenörer som trots detta försöker skapa flygande bilar. De låter sig begränsas av omvärldens inskränkthet och efterblivenhet.

Dessutom är vår civilisations förmåga att skapa utopier sämre än den var för 115 år sedan.

I Jules Vernes ”Maître du monde’’* (1904) möter vi åter ingenjör Robur från ”Robur-le-Conquérant”** (1886), men nu har han inte nöjt sig med att bygga ett luftskepp (som Albatross i den första boken) – nu har han skapar ”Terror”, ett fordon som på en och samma gång är bil, flygplan, båt och ubåt.

Det finns de som hävdar att de två verken visar hur Jules Verne rörde sig från utvecklingsoptimism, och tro på vetenskap och förnuft i den första boken till pessimism och misstro mot teknik och teknologiska framsteg i den andra. I bok nummer två uttrycker namnet på Roburs fordon ganska väl hur han ser på världen och människorna.

Men Jules Verne bibehöll sin tro på människan och vetenskapen och deras förmåga att i alla tänkbara meningar erövra nya världar.

Det var mänskligheten och dess olika civilisationer han mot slutet av sitt liv såg på med missmod.

Och i övrigt talade vi i programmet om konstmarknaden, Göran Lambertz, OS i Japan samt islam.

*Svensk översättning: Ingenjör Roburs luftfärd

**Svensk översättning: Världens herre

Giordano Bruno, på sin tid en lika besvärlig filosof som Giorgio Agamben är i dag. Den senare lär dock antagligen slippa hamna på bålet.

Människor går omkring och sandpapprar sig själva hela tiden. Inte bara med ett P180 eller ett P120 sandpapper. Om det behövs är de beredda att ta till P12. Annars vet de vad som händer; någon annan kommer med rubanken och hyvlar till dem så de passar in. I värsta fall kommer någon med en såg.

Alla ska passa in.

Förr – och för tydlighetens skull menar jag inte tiden innan pandemin eller innan senaste säsongen av ”Gifta vid första ögonkastet” – utan ”förr” i meningen antiken eller åtminstone tiden fram till och med renässansen utgick människor från sig själva när de bedömde trovärdigheten i andras uppfattningar, krav, önskemål … eller avgjorde användbarheten hos olika tankesystem.

Vår historia innan moderniteten är fylld av exempel på människor som säger: ”Nej, jag vill inte. Far åt helvete.”

Vår historia efter det modernas genombrott är däremot fylld av människor som grubblar över vad alla andra tycker och anser så att de själva ska kunna säga: ”Ja, jag vill.” 

Den moderna individualismen är inte följden av att människor vet vilka de är och vad de vill.

Den moderna individualismen är resultatet av att människor inte vet vilka de är och vad de vill.

Från begynnelsen har människor haft tre yttre företeelser att förhålla sig till: religionen, marknaden och förnuftet.

Till marknaden vandrar man iväg för att sälja eller köpa. Det kan man förhålla sig till som individ; vad ska jag göra för att ha något att sälja? Vad behöver jag göra för att kunna köpa det jag behöver.

Religionen upprättar ett förhållande mellan allt det individen inte förstår och de seder och traditioner som präglar individens omgivning.

Förnuftet är sammanfattningen av utforskandet av naturen i vid mening. Det vi som ras faktiskt vet, även om all den kunskapen inte är begriplig för dig och mig.

Individens förhållande till religion, marknad och förnuft har tagit sig väldigt många uttryck genom historien och det skiftar givetvis med tid och rum.

Samspelet och motsättningarna mellan de tre sektorerna har spelat stor roll för västerlandets utveckling. Men vad vi ser är hur religionen och marknaden inte längre har en viktig roll. Enkelt uttryckt – du tror inte att du behöver gå till kyrkan eller till marknadsplatsen. Det är exempelvis vida viktigare att du vet hur du hanterar bidragssystem och lånemöjligheter och att du tycker ungefär som alla andra än att du lägger dig vinn om att ha något att sälja (om inte annat din arbetskraft, en förnämlig vara för övrigt).

Att du som individ har ett förhållande till marknad och religion innebär att du försöker förstå dig själv och utvecklas.

Om förhållandet avbryts blir du ensam stående inför vad av samhället definierats som ”förnuftet”, den vetenskapliga sanningen. Och det är inte längre ett förnuft som utgår från metodiskt insamlade och bearbetade iakttagelser, förnuft i dag kan vara vad som helst. Kvällstidningarnas relationstips eller snusförnuftigheter som stönas fram av den som leder ett yogapass eller … det vi ser nu: medicinteknokraternas, hälsobyråkraternas och läkemedeslidnustrins anvisningar om hur vi ska leva våra liv.

Och de flesta sträcker vapen och försöker förstå dessa regler och anvisningar (vilket inte är så lätt, om inte annat för att de tenderar att skifta samt motiveras på olika sätt från dag till dag)

Vi står inför ett komplex av intressen som uppenbarligen vet vad det vill.

Mot det står människor som ofta inte ens längre funderar på vad det innebär att vara människa.

Och religionen och marknaden har givit upp kampen om att spela en roll.

I dag förs en strid om vilken sorts regler som ska tillämpas under pandemin. Många är oense.

Men de flesta för debatten från fel utgångspunkter, vare sig de är för eller mot stränga restriktioner.

En av de mycket få som vågat ifrågasätta själva grundvalen för de åtgärder de flesta politiker och medicinska experter genomdrivit under pandemin är den italienska filosofen Giorgio Agamben.

Han utgår från frågan om mänsklig värdighet, och vad det egentligen innebär att vara människa.

Självklart har han mötts av hårda angrepp i debatten.

(Den som vill läsa mer om Giorgio Agamben och frågan om mänsklig värdighet, religion, marknad och hur den medicinska vetenskapen tar plats som något som dominerar våra liv får gå till menyn och "Boris Bulletin" och beställa mitt dagliga nyhetsbrev. Sju dagar i veckan grubblar jag över en mängd märkliga ämnen; irländsk sentimentalitet, Hitlers och Stalins konstsyn, Floridas blå bin, invandring, mat … och en massa annat.

Och i dag blir det alltså Giorgio Agamben och frågan om människans värdighet … vilket är något helt annat än det där ”lika värdet” som det tramsas om i svensk debatt.)