"Förmätenheten kommer sig av att man tar en mycket begränsad erfarenhet, den egna personliga, och hävdar att hela samhället ska struktureras på grundval av denna."

Att en del barn har usla föräldrar innebär inte att staten ska behandla oss alla som barn.