"Det mål jag försöker uppnå är att med kraften hos det skrivna ordet få dig att höra, få dig att känna, men framförallt - få dig att se". (Joseph Conrad)

En av Dementy Shmarinovs illustrationer till "Brott och Straff". (1935)

Det finns fortfarande personer som tror att det inte finns rasistiska strukturer i Sverige. De tror heller inte att det svenska språket är fyllt av ord och uttryck som är bärare av rasistiska föreställningar. 

Jag har därför påbörjat sammanställandet av ett lexikon som visar hur illa det är ställt.

Vi inleder förstås med ord som börjar med ”ras”.

Raskolnikov. Huvudperson i Fjodor Dostojevskijs roman ”Brott och straff”. R. anser sig leva i yttersta fattigdom som gör att han inte kan förverkliga sig själv som övermänniska – därför anser han sig ha rätt att mörda för att få pengar.

I romanen förekommer även den prostituerade Sonja.

Kombinationen amoralisk mördare som umgås med prostituerade har fått många nutida kulturhistoriker att hävda att gangsterrap är en utveckling av teman i D:s roman och att det därför är dags att överväga ett Nobelpris i litteratur till någon av de gangsterrappare som tidigare prisats av P3.

Rasmus. Ung man som uppträder i Astrid Lindgrens bok ”Rasmus på luffen”. I detta verk rymmer den föräldralöse R. Från barnhemmet och slår följe med luffaren Paradis-Oskar. 

Tillhör de få av Lindgrens böcker som inte kommer att censureras eftersom den visar att svenskar också är som romer och befinner sig på ständig vandring. 

Möjligen kan boken ändå att komma att censureras, eftersom Judiska Centralrådet krävt att den ska förbjudas eller till stora delar skrivas om. Orsaken till detta är att rådet anser att Rasmus och Paradis-Oskars ständiga förflyttningar till fots kan påminna om den anti-semitiska myten om den vandrande juden Ahasverus som fördömts av Gud. 

Rasp. En form av fil. Kommer att förbjudas eftersom den är icke-inkluderande då fil inte kan förtäras av laktosintoleranta. Filtillverkaren Bacho har protesterat mot beslutet och hävdat att en rasp förvisso är en fil men därmed inte kan jämställas med Arlas fil. 

Än så länge kvarstår dock beslut om förbud då DO menar att undantag inte kan göras eftersom en rasp bevisligen är en fil.

Rasputin. Rysk predikant och mystiker. Vän till tsarfamiljen. Mördad 1916. R. Är ett exempel på hur ordsammansättning och namn där ledet ”ras” ingår i sig får ett eget liv och skapar kulturella strukturer som upprätthåller och sprider rasism. Ett exempel på detta är den figur som dyker upp 1987 i TV-serien Teenage Mutant Ninja Turtles. I avsnittet "Invasion of the Punk Frogs” förekommer en groda kallad "Rasputin, the Mad Frog”. Som alla vet är grodan en symbol som används av den så kallade alternativ-högern.

Rass. Sibetkatt tillhörande släktet Viverricula. Mötet med en rass i Borås djurpark har inspirerat inrikesminister Anders Ygeman till en nyligen inledd stor anti-rasistiska kampanj. Den innebär en medveten strävan efter ett tillstånd då elbrist råder i Sverige och människor därför måste uppmanas att släcka lyset. På detta sätt menar A. Ygeman att nationen uppnår ett tillstånd då synliga skillnader mellan folkgrupper försvinner eftersom: ”I mörkret blir alla katter grå”.

Rast. Vilopaus. Kombineras i Sverige ofta med intagande av kaffe, s.k. ”fikarast”. Anförs ofta som exempel på hur lyckad integrationen är i Sverige och med vilken lätthet vissa utifrån kommande personer anpassar sig till svenska seder och till och med utvecklar dem, ”fikarast” är t.ex numera inte numera som enbart sker under arbetstid utan har i en del fall även ersatt själva arbetet.

Rastafari. Religion. I Sverige mest känd för att landets kulturminister genom sin frisyr markerar sin tillhörighet till denna grupp. Religionen ser Afrika som det ”förlovade land” som omnämns i Bibeln, och den plats dit alla svarta ska återvända.

Detta strider mot den politik kulturministerns eget parti förespråkar – dvs att alla svarta ska komma till Sverige.

Detta har lett till inre strider i Miljöpartiet, där bland annat P. Bolund och A. Bah–Kuhnke anklagat kulturminister A. Lind för att med sin frisyr signalera att hon är för återvandring när det gäller afrikaner. A. Lind har dock förklarat att hon bär frisyren enbart för att hon vill kunna röka marijuana med hänvisning till religionsfriheten.

Rasur. Bortradering av ord ur skrift. För ordets användning se t.ex Johan Biurmans ”En kort doch tydelig Bref-Ställare” (Stockholm, 1729).  Se även ”Växjö domkapitels protokoll”. (Handskrift från 1656).

Då ordet använts i svenskan i mer än 300 år torde det anses vara bevisat att det är en gammal och erkänd svensk sed att ur det egna språket rensa ut ord som kan uppfattas som kränkande..

Raus. Dialektal form av ”ras” på skånska. Uttalet av r. på skånska anses visa den rasism som finns inpräglad i det skånska kynnet eftersom det pekar på en förbindelse med det tyska språkets ”raus”, alltså ”ut”. Språkforskare menar att skåningars avoga attityd till invandrare har gjort att de omedvetet kommit påverkats av tyskan och just därför uttalar ”ras” som ”raus”.