Karl IX skymfar Klas Flemings lik på Åbo slott för att förvissa sig om att denne verkligen är död. (Axel Edelfelt, 1878)