Det finns något nedlåtande i Olof Palmes syn på det arbetande folket. Antagligen var han präglad av sin uppväxt. Så vilka tankar tog han egentligen med sig in i arbetarrörelsen?

Olof Palme förklarar för massorna hur hjälplösa de är och varför staten måste växa.