En gång i tiden infiltrerade CIA vänstern. Uppdraget verkar slutfört. Målet uppnått.

En av de saker som förundrat mig länge är att se hur andra som kallar sig vänster numera öppet beundrar CIA och FBI och ser dessa organisationer som det godas företrädare.

Plötsligt började man tro på allt som företrädare för CIA och FBI hävdade, och man såg dem som ljusets riddare som stod mellan resten av världen och Donald Trump.

Bortglömda var alla CIA:s statskupper, alla FBI:s politiska mord var förträngda.

Den här utvecklingen kom parallellt med att vänstern slutförde bytet av marxism mot identitetspolitik, intersektionell analys och ett avståndstagande från logiskt tänkande och förnuft … allt började flyta och allt blev relativt. Det blev också lite fint att ha en psykisk diagnos av något slag (man minns ju med saknad den proletära vänstern, där gällde diagnoserna sådant som ryggproblem, stendammslunga, eller förslitna knän).

Man skulle kunna tro att den nutida vänstern var en enda stor påverkansoperation från det amerikanska imperiets underrättelsetjänster för att undergräva Europa – till exempel med hjälp av BLM.

Men så kan det väl inte vara … 

Inte?

Varför inte studera den här nya rekryteringsfilmen från CIA?