"Den svenska demokratin och debatten fungerade utmärkt under till exempel 1920- och 1930-talet – och några årtionden framåt. Inte fanns det då några muslimer som deltog i den debatten."

Jätteål?