Vi förklarar vad ister, kebab och reseräkningar har att göra med kyrkovalet.

Kyrkopolitik präglas sällan av Bibelns ord om att "ditt tal ska vara ja, ja och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde.". Tvärtom. Därför behövs ett lexikon som förklarar begrepp och skeenden i kyrkovalets eftervalsdebatt. Första delen publicerades i går.

Haram: Allt som är förbjudet inom islam. Haram bör inte förväxlas med harem, som inte är förbjudet inom islam. (Här krävs en längre utläggning eftersom h. kommer att avsevärt påverka kyrka och samhälle i framtiden).

Det i Sverige så vanliga kyrkkaffet är till exempel att betrakta som haram och kommer i framtiden att förbjudas för att underlätta ekumenisk samverkan med muslimska församlingar.  Förvisso är kaffe populärt bland muslimer, men omstritt bland deras skriftlärde och världsliga härskare. Många muslimska härskare har försökt förbjuda kaffe, till exempel den ottomanske sultanen Murad IV som ansåg att kaffe orsakade ”röta i samhällskroppen”.

På 1600-talet lät han införa dödstraff för kaffedrickare. Han var dock inte nöjd med den dåtida polisens insatser i Konstantinopel utan brukade förklä sig och beväpnad med ett 50-kilos svärd ge sig ut på stadens gator. Kom han på någon med att sitta och sippa på kaffe högg han prompt av dem huvudet.

Det anses därför vara en förtroendeskapande åtgärd gentemot ledande, mer fundamentalistisk sinnade, imamer att upphöra med kaffebjudningar i kyrkans regi. 

Utredarna pekar på hur den katolska kyrkan i Sverige är ett föredöme på detta område. Där har en  riktning börjat tugga växten Catha Edulis och betecknar sig som ”khatoliker”. De rapporterar en stor tillströmning av konvertiter från Somalia och Etiopien.

Ister: I kyrkans mening farligt fett eftersom det utvinns ur grisar (som är förbjudna som föda i vissa religioner kyrkan vill samarbete med). Flottet ska enligt förslag till kyrkomötet i framtiden benämnas som terrorister, eftersom förekomsten av detta fett försätter muslimer i ett tillstånd av skräck.

Itinerarium: Resebeskrivning vanlig bland medeltidens fromma kristna pilgrimer. Skrevs för att hjälpa andra som skulle vandra samma väg.

Har numera bland prästerskapet ersatts av skrivande av reseräkningar när de besöker platser som Hilton Dubai.

Ja-sägare: Tidigare negativ beteckning. Omnämns i bibeln som ”skrymtare” och ”ögontjänare”. Se Matteus 23:25. Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som gören det yttre av bägaren och fatet rent, medan de inuti äro fulla av vad I haven förvärvat genom rofferi och omättlig ondska!

Även Efesierbrevet 6:6-7 uppmanar de kristna att inte lyssna till statliga påbud eller omgivningen påtryckningar eller villfarelser: ”Var inte inställsamma, utan var Kristi tjänare som helhjärtat gör Guds vilja.”

Ärkebiskop Jackélen förväntas i sin predikan vid juletid förklara att vi står inför en ny tid, och att säga ”nej”  och vara trogen gamla trosuppfattningar är alltför negativt. Kyrkan ska därför vara en ja-sägare. ”Om jag byter trosor, kan jag väl byta trosuppfattning”, lyder slutorden i Jackélens stora linjepredikan.

Jerusalem: Plats intimt förknippad med Sveriges integrationsproblem. Men det gäller inte Israels huvudstad utan Jerusalem Kebab på Götgatan i Stockholm. 

I Jesaja berättas hur hedningarna under de yttersta tiderna skall vallfärda till Jerusalem för att ge Gud ära och få del i hans frälsning.

Eftersom många av dem som bor i tredje världen upplever att de framlever sina dagar i apokalypsens skugga – och är hedningar – är det naturligt att de söker sig till Jerusalem. Men eftersom det är svårt för dem att komma in i Israel för vidare vandring till landets huvudstad så tänker de: ”Men, Jerusalem som Jerusalem, det kan inte vara så noga”. Och så tar de sig till kebaben på Söder. Många har undrat hur kunskapen om dess existens kunnat spridas till så många platser i tredje världen. Förklaringen är dock enkel. Berättelserna om Jerusalem kebab sprids genom flyktingar i Sverige som varje år väljer att ta semester i sina hemländer; och då passar på att berätta om den prisvärda falafeln och hommosen.

"Det hände en gång under ett frälsningsmöte, när Fabian predikade, att några ynglingar stod nere vid dörren och uppträdde störande. Plötsligt ropade Fabian mitt under sin predikan:”Nu ska jag be gud om lov att få tjäna satan i fem minuter.”Och som om Gud ögonblickligen bejakat denna bön slängde Fabian av sig rocken, sprang iklädd frälsningsarméns röda tröja ned till fridstörarna och kastade ut dem utan vidare. Därefter fortsatte han sin predikan som om ingenting hade hänt." (Zäta Höglund berättar om den kristne vänsterradikalen Fabian Månsson).

Paulus nedtecknar sitt evangelium. (Valentin de Boulogne, 1618 – 1620).

I dag stundar kyrkoval och det kan vara svårt att orientera sig när frågan om Gud, tro och vad som är rättfärdigt plötsligt blir något man ska diskutera och ta ställning till. Jag har därför sammanställt ett litet lexikon som kan vara till hjälp för den som skolkade från söndagsskolan.

Del två och tre kommer på måndag och tisdag för att ni ska kunna förstå alla eftervalsanalyser.

Agnar: I 5.Mos.25:4 skildras hur israeliterna tröskar säden genom att låta åsnor trampa på den och därmed skilja agnarna från vetet. Det omvända förhållandet kan studeras i Sveriges riksdag, där förvisso åsnor står för tröskandet men inga agnar skiljs från vetet. 

Ateist: Person som kan ha inneha prästämbete bara han ägnar sig åt sopsortering och kör elbil.

Apostat: Avfälling, någon som lämnat sin tro, eller övergivit en tidigare för honom viktig uppfattning. I Ords.16:18 anges att ”stolthet” kan vara en bidragande orsak till sådant beteende. Nutida Bibelforskare lutar dock alltmer åt att det måste röra sig om en felöversättning. De pekar på svenska politikers ständiga byten av ståndpunkt och eftersom dessa alltid saknar stolthet, måste denna vers i Ordspråksboken nyöversättas. 

BiB: Föremål vars innehåll är orsaken till att en del på söndagen inte riktigt orkar gå till gudstjänsten.

Bibblan: (Ska ej förväxlas med Bibeln (se nedan). Allt oftare plats för dem som inte riktigt nöjer sig med det som finns i en Bib utan är ute efter starkare saker.

Bibel: Allt mindre i bruk i alla sammanhang. Infrastrukturminister Ygeman har därför föreslagit att man ska elda med skriften i gamla kolkraftverk för att på så sätt få Bib-el. Ärkebiskopen Antje Jackélen har uttalat sitt stöd och hänvisat till skriftens inledningsstycke 1 Mosebok 1:3-31: 

”Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret.”

Ygeman brukar säga att vi inte kan tala om elbrist så länge det finns en massa biblar tillgängliga i landet. (Dock får ej Koranen användas i samma syfte, eftersom det då rör sig om ett brott mott religionsfriheten).

Celibat: Något som katolska präster ska upprätthålla, ingen har bara berättat det för dem. I Svenska Kyrkan är celibat i alla sammanhang en okänd företeelse, däremot ägnar man stor uppmärksamhet åt frågan om celiaki – d.v.s glutenintolerans; detta eftersom man är motståndare till alla former av intolerans.

Diakon: Gammal yrkesbeteckning inom kyrkan. Kommer nu att ändras till ”Njakon” för att markera kyrkans öppna hållning i alla frågor och dess ovilja att besvara frågor med ett klart ja eller nej.

Evangelium: Ursprunglig betydelse ”glatt budskap”. Ärkebiskop Jackélen menar dock att många missförstått ordet ”glatt” som en böjningsform som utgår från ordet ”glad”. Betydelsen är istället enligt henne ”hal, halkig, slirig”. Jmfr: ”En glatt yta”, ”glatt is”.

Jackélen menar att först med hennes tolkning blir Svenska Kyrkans budskap begripligt.

Elisa: Profet i Gamla Testamentet. Morgan Johansson har förklarat ett E. blev hans förebild efter det att M. Läst Domareboken (han trodde det var den svenska lagboken). I Domareboken berättas om hur profeten är på väg uppför ett berg på väg till Betel. På vägen möter han en grupp barn som hånar honom med tillrop som ”Upp med dig nu, flinskalle! Sätt fart flintskalle!” (2 Kungaboken 2:20-2:24). Elias blir förbannad, åkallar Vår Herre och vips uppenbarar sig två björnhonor och river ihjäl 42 av barnen. M. säger ofta att tanken på denna passage ger honom tröst i hans dagliga värv när han möts av kritik.

Fiskare: Jesus rekryterade gärna fiskare från Genesarets sjö. De var kända för sin rådighet, flit och styrka och var därför lämpliga att bli ”människofiskare” (Matt.4:19; Mark.1:17)

Många partier som deltar i kyrkovalet menar att man gått vidare och nu ägnar sig åt samma sak, men i en mer avancerad form – detta sker då genom röstfisket.