"När besättningen på Apollo 13 1970 meddelade basen i Houston att de hade problem styrdes de tryggt till landning av män som i denna nödens stund tillgrep sina räknestickor."

"Avlägsnandet av dumhetens sten". Hieronymus Bosch (1475)

När man dagligen vadar sig igenom ett ständigt stigande hav av dumhet hör man alltid omkring sig konstateranden om hur utvecklingen går framåt. Vi har fått AI. En iPhone – som finns i var mans hand – är kraftfullare än den dator som Nasa använde under Apolloprojektets första månlandning. Ni känner igen tjatet.

Men … 1972 var senaste gången människor trampade runt på månens yta. Under de 51 år som har gått sedan dess har vi gått från lanseringen av de första persondatorerna (1977) till möjligheten för var och en av oss att logga in på Chat GPT.

Och ändå visar alla mätningar av IQ i västerlandet att människors IQ sjunker.

Det finns inget positivt samband mellan ökad datorkraft och allt mer intrikata programmeringar å ena sidan och å andra sidan det förstånd och de färdigheter människor i västerlandet uppvisar.

När besättningen på Apollo 13 1970 meddelade basen i Houston att de hade problem styrdes de tryggt till landning av män som i denna nödens stund tillgrep sina räknestickor.

Hur många kan i dag använda en räknesticka?

Ju mer den teknologi som ska hjälpa oss att tänka utvecklas, desto mindre utvecklad blir vår tankeförmåga – och det på ett fullt mätbart sätt. Sedan några år pekar de studier som gjorts i frågan på att i västerlandet sjunker IQ på ett tydligt och mätbart sätt sedan 1975*. Vi började alltså bli dummare vid samma tidpunkt som den explosiva utvecklingen av digitala hjälpmedel ökade (liksom då förstås utvecklingen av strömningstjänster och sociala medier vars syfte var att underhålla).

I DN Kultur diskuterar Kristoffer Ahlström problemet med sjunkande intelligens, mätbart minskande kreativitet och förmåga till att tänka både abstrakt och självständigt – och han är mest oroad för vad det innebär för konstnärligt skapande. Och hans lösning verkar vara att man ska koppla loss sig från det digitala vita bruset, vilket anses vara eländigt därför att: 

”Studier visar att sociala medier normaliserar självupptagenhet, hjärnan tränas i egocentrism trots att människan i grunden är ett flockdjur.”

Hans beskrivning av problemet är något märklig. Sociala media driver ju tvärtom svaga människor att ansluta sig till en flock, och på alla sätt anpassa sig till värderingar, åsikter, till och med till mode.

Att människor driver in i denna digitala variant av Sargassohavet och fastnar i tång och alger beror på att de är svaga och osjälvständiga, att de söker andras erkännande och acceptans.

Den sortens människa är inte något som den digitala tekniken skapat, det är en slags varelse som samhällets utveckling skapat i västerlandet. Allt fler funktioner som människor tidigare hade ett eget ansvar för övertas av experter och den offentliga sektorn, och fårhjorden låter sig vallas in i en digitalt skapad värld där de kan låtsas vara människor. Ute i den riktiga världen nöjer de sig med att bejaka värdegrund och ”lyssna på vetenskapen”.

Givetvis diskuterar inte Ahlström de större sociala sammanhangen, han är DN-skribent och därmed tvungen att bejaka att människor låter sina liv skötas av politiker, byråkrater och medierna. Så han nödgas begränsa sig till att jämra sig över att kreativiteten hos kulturarbetare är hotad.

Ahlström är inte ensam om att på kultursidor nu konstatera att IQ:n i västerlandet sjunker (några år efter att forskare konstaterat detta) – det är intressant eftersom det pekar på något annat – vad vi står inför är ett exempel på västerländsk självspäkning. Det är oproblematiskt att konstatera att vita blir dummare.

Men vad skulle hända om någon hävdade att svarta, bruna eller röda blir dummare? (Gula kan vi räkna bort i sammanhanget. Regimen i Peking bedriver vad som närmast kan betecknas som ett avelsprogram för att höja IQ:n hos landets befolkning).

När det gäller vita är det uppenbarligen numera möjligt att i debatter hävda att kulturens digitalisering gör oss mer korkade och att de kulturella strukturerna spelar roll för IQ.

Därom verkar man kunna vara överens, till och med Wolodarski tillåter sådana diskussioner.

Men hur påverkar de kulturella och sociala strukturerna i länder som Pakistan, Irak, Somalia och Niger befolkningens IQ?

Ahlström säger att den digitala kulturen hindrar västerlänningar från att tänka fritt och självständigt, och de blir därmed mer och mer stupida.

Men i stora delar av den muslimska världen är tankefriheten hårt reglerad och inskränkt, och har varit så sedan den religionens födelse. Rimligen borde Ahlström och de som skrivit texter liknande hans vara medvetna om att mångkultur i västerlandet därför borde vara problematisk. Får i väst finns ju redan problemet med en ständigt pågående fördumning av urbefolkningen.

Något sådant problem ser inte Ahlström, för några månader sedan hyllade han i en artikel de företag som satsade på att vara ”woke” med inkludering och mångkultur som ledord:

”I stället för att utgå från en enda rådande norm förutsätter man att människor är olika och ska känna sig sedda. Det är kapitalism. Den fria marknaden är woke.

Att vara inkluderande är det smartaste affärsdrag ett företag kan göra. Kapital och köpkraft koncentreras i dag kring storstäder, där befolkningen tenderar att ha progressiva värderingar. Och den medvetna generationen född 1980–1995 är numera den största globala konsumentmålgruppen.”

I texten hyllar han också streamingtjänsternas utbud som ”progressivt” och ”inkluderande”.

Alltså; i sig gör den digitala parallell påhittade världen oss mer dumma i huvudet, enligt Ahlström.

Samtidigt tackar han denna värld för att den satsar på woke, och därmed skildringen av en värld där det inte finns IQ-skillnader mellan folkgrupper.

Jag tror inte Ahlström reflekterar över motsättningen mellan de två ståndpunkterna för i hans tankevärld finns ingen motsättning. Där blir de vita i västvärlden allt mer ointelligenta för varje dag som går. Men resten av världen är befolkad av människor som är bärare av ädla egenskaper och visdom, och ju mer dessa inkluderas i det västerländska samhället desto bättre.

Att den idén inte har så mycket att göra med verkligheten är ett mindre problem, det stora problemet är att den idén formar oss en ny verklighet.

I morgon: Man kanske ska lyssna på Arnold Schwartzenegger?

* Några exempel på texter där forskning om sjunkande IQ presenteras.

Technology Is On The Rise, While IQ Is On The Decline

Our IQ is steadily declining

Flynn effect and its reversal are both environmentally caused

IQ Scores Are Falling in "Worrying" Reversal of 20th Century Intelligence Boom

British teenagers have lower IQs than their counterparts did 30 years ago

IQ scores in the US have fallen for the first time in decades, study suggests