Strävar man efter "Fantasin till makten" tar fan makten.

Henrik IV, en regent som visste vad som behövs för att man ska kunna regera.