Nu blir det femskift i köken i Biskopsgården när invandrare startar hem-mejerier.

Svenska byråkrater har mycket underliga föreställningar om invandrare och vad som rör sig i dessa främmande människors själar och sinnen.
I Göteborg har en byråkrat fått 32 miljoner i bidrag för att starta projekt "Stadslandet".
Utgångspunkten för projektet är antagandet att vi invandrare är besatta av att odla och hålla djur och projektledaren Dan Melander har under egna expeditioner på fältet noterat att svartmuskiga människor påtar på odlingslotter – dessutom har det genomförts en enkätundersökning med 205 deltagare. Givetvis fullt tillräckligt – innerst inne är alla blattar likadana – även om de varit asfaltläggare i Mosul kan man vara säker på att därinne i dem väntar en getherde på att få bli befriad och få valla sin flock i Hammarkullen.
Det ska bli får, getter, mejerier, ekojordbruk och allt ska lämna ett avtryck i miljön som är ungefär lika stort som en enbent myggas.
Nu ska ni inte börja ifrågasätta det här projektet på affärsmässiga grunder och börja ställa frågor som:
• förstår projektledningen hur många getter och får som behövs för mejeriverksamheten?
• förstår projektledningen vilken infrastruktur som behövs för ett mejeri, eller förväntas flyktingkvinnor kuta runt mellan getterna med mjölkannan i ena handen och pallen i den andra för att efter genomförd mjölkning släpa kannan upp till lägenheten för att göra ost? Produktionsvolymerna kommer inte att bli så stora – det går åt 10 liter mjölk till ungefär 1 kilo ost. Med fyra kokplattor och fyra tioliterskastruller så blir det inte så värst mycket ost gjord – såvida man inte tänker sig kontinuerligt femskift och att spisen står på jämt och hela familjen involveras i mejeriverksamheten. Sedan kommer frågan om ostens lagring –
• förstår projektledningen hälsoproblemen som är behäftade med att hålla getter? Jag antar att de inte studerat Linnea Brandts utmärkta utredning "Djurhållning och hälsoproblem i svenska mjölkgetbesättningar" (mitt uppenbara specialintresse kommer sig förstås av min egen blattighet – det är bara att erkänna att det bor en liten herde och bonde i mig också – men jag vill hålla mig med getter för att kunna förtära dem.) Om sjukdomar utbryter bland getterna i Göteborgs förorter kommer de då att behandlas enligt kaskadprincipen – det finns ju få godkända läkemedel för getter?
Och då har vi ändå bara talat om getterna – att hålla get är vida enklare än att hålla får så låt oss inte gå in på det – bara notera att Melander också leker med tanken på hästdragna gräsklippare. Jag kan försäkra honom att det inte kommer att behövas några gräsklippare av något slag om det driver runt fårhjordar på Göteborgsförorternas gräsmattor.
Men som sagt – glöm frågan om affärsmässighet – Melander påpekar noga att han inte vill uttala sig om ekonomisk bärkraft eller hur många jobb som kommer att skapas eftersom det hela:
"handlar bara om att testa nya sätt att bygga ekonomier".
Fast egentligen tror jag nog det mest handlar om att testa nya sätt att fresta vårt tålamod.