Medströmsmedia använder gärna "fascist" och "nationalist" som nedsättande beteckningar. Men vad står dessa benämningar egentligen för?

Don Camilla och borgmästare Peppone – ideologisk motståndare men eniga i försvaret av nationen.