Oroa dig inte för det som är främmande, säger Mattias Svensson – vare sig det är djur, växter eller människor. På tusen års sikt blir allting bra.

Gräshoppor – inget Mattias Svensson tycker man ska bekymra sig för. Det ordnar sig alltid.