"Hustrun min blir alltid lika orolig när jag orerar om lärdomarna från serien. Hon fruktar att jag ska återuppta mina kampanjer om att det är klart vi ska kunna hålla djur på torpet. Höns, åtminstone."