Förakt för den egna nationen och en uppblåst självbild slutar ofta i afrofili.

Artur Lundkvist, monoman modernist och samtidigt förespråkare för det primitiva.