"Jag kan helt enkelt se några historiska belägg för det som är den gängse bilden som media och Lokko – förmedlar – att Ku Klux Klan och lynchningar är ett reellt hot idag. Men framförallt är det så att det sättet att skriva USA:s historia döljer det som egentligen drabbat de svarta i USA efter inbördeskriget."

Vykort från Ada, Oklahoma 1909. Fyra lynchade män.