En hjälp till dig som vill kunna orientera dig i samtalet oavsett vilken del av världen det handlar om.

Del av Gerardus Mercators karta över Arktis 1595.

Snart hävs alla restriktioner och vi får börja resa utomlands igen. Middags– och fikarastsamtalen kommer inte längre enbart att handla om vilken som är den bästa second–hand–butiken i Flen eller vid vilka rastplatser utanför Södertälje man säkrast återfinner polska lastbilschaufförer som säljer medhavd vodka.

Det gäller då förstås att vara informerad om den senaste forskningen när det gäller platser utanför Sverige och i andra världsdelar. Därför har jag nu uppdaterat mitt geografiska konversationslexikon. I dag kommer A till och med N. I morgon O till Ö.

A

Afghanistan. Litet land inklämt mellan Ryssland och Pakistan. I snart 20 år ockuperat av USA med allierade. Sverige har deltagit med trupp vilket bland annat motiverats med att det är viktigt att bidra till ett Afghanistan där även flickor får gå i skolan.

Har väl gått sådär med detta vällovliga projekt – däremot går numera 9.000 unga afghanska män i den svenska gymnasieskolan.

Albanien. Litet land på Balkan. Präglat av korruption och klanvälde.

Albany. Huvudstad i delstaten New York. Präglad av korruption och klanvälde.

Albion. Gammal benämning på England.

Albino. Gammal benämning på engelsman som visar sig på badstrand.

B

Bayreuth. Stad i Tyskland med en viss dragningskraft på anti-semiter.

Beirut. Stad i Libanon med en viss dragningskraft på anti-semiter.

Belgien. Land känt för sitt klosteröl bryggt av trappistmunkar. Enligt myten avlägger munkar i denna orden tysthetslöfte vilket inte är sant – de är tysta därför att de anser att belgare är så tråkiga att det inte är mödan värt att samtala med dem.

C

CYPERN. Ö i Medelhavet som haft stor inverkan på folkrättens utveckling. En tredjedel av ön är ockuperad sedan 1970-talets början av Turkiet som dock inte utsatts för några sanktioner från EU-stater på grund av detta – något som ju däremot drabbade Ryssland när man ockuperade Krim. Den moderna, för att inte säga postmoderna, folkrätten har förklarat detta genom det inte är tillåtet att ockupera halvöar (som Krim) men däremot acceptabelt att ockupera riktiga öar. Se även ”Halvmesyr” samt ” Sydkinesiska sjön”.

CAPE COD. Anhopning av populära badorter i nordöstra USA. Vattnen är stilla eftersom den långa halvön är väl skyddad av naturen. Platsen är mycket populär sedan årtionden som sommarviste för Kennedy-klanen och andra högdjur i Demokratiska partiet. Se vidare ordstävet ”I de lugnaste vatten …”.

D

DUBLIN. Stad på Irland som ursprungligen benämndes Niblin. Erövrades och plundrades av vikingar i mitten av 800-talet. De avslutade skövlingen med att införa du-reformen, varvid staden fick sitt nuvarande namn.

DAKAR. Huvudstad i republiken Senegal i Afrika. Rollspelet ”Dakar och Demoner” skapades bland sysslolösa fångar i stadens många fängelsehålor.

Tidigare var orten slutmålet i rallyt Paris–Dakar. Numera går dock rallyt åt andra hållet, ofta utan hjälp av fordon. Se vidare ”Flyktingström”.

E

ELBA. Italiensk ö belägen utanför Toscana. 1814 tvingades den besegrade Napoleon dra sig tillbaka hit, och som plåster på såren tillerkändes han ön som furstendöme.

Tillvägagångssättet inspirerade hans tidigare marskalk Jean Baptiste Bernadotte när denne tillträdde som Sveriges kung. Han införde seden att misslyckade befattningshavare i staten fick lämna makten ifrån sig, och därefter skickades i väg för att besätta landshövdingeposter. Detta bruk har fortlevt in i våra dagar och utvidgats. Se ”Ambassadör” och ”Konsul”.

ELENBOGHEN. Medeltida tyskt namn på nutidens Malmö. Namnet betydde ”armbåge” och syftade på den böjning av kustlinjen där staden var belägen. Röster har höjts för att namnet åter ska användas eftersom kommunen numera är tämligen arm, samt länge präglats en förljugen självbild. Se slanguttrycket ”båg”.

F

FALL RIVER. Stad i Massachusetts, USA. Hette tidigare bara Fall men har bytt namn eftersom stadens ansökningar om att få arrangera OS ett antal gånger avslagits av IOK på grund av ”anständighetsskäl”.

FALKLANDSÖARNA. Ögrupp belägen söder om Sydamerikas sydligaste udde. Öarnas huvudsakliga funktion är att tjäna som åskledare för inrikespolitiskt missnöje i Argentina och Storbritannien. Närhelst politiska eller ekonomiska problem uppstår i något av länderna avleds detta genom att respektive land mobiliserar massorna till stöd för sin rätt till överhöghet över ögruppen.

Den som kontrollerar öarna får ansvar för parningsplatserna för den sydliga sjöelefanten samt för 2 000 själar i behov av ständigt understöd så de kan överleva på de karga öarna. Se ”Masspsykos”.

FÅRÖ. Ö nordväst om Gotland. Boplats under sommartid för framförallt toppolitiker och högt uppsatta statsbyråkrater, samt tidigare Ingmar Bergman. Namnet anses uppkommit genom en sammansättning av ”få” som syftar på att de där boende anser sig tillhöra en utvald och liten skara – samt ”rö” som utgår från att de inte har några välgrundade, fasta ståndpunkter. Se ”– som ett rö för vinden”).

(Vissa forskare menar dock att ”få” syftar på att de boende anser sig ha rätt att få sig till skänks vad andra arbetat ihop.)

G

GOA. Hamnstad i Indien. Blev portugisisk koloni under tidigt 1500-tal. Det hände sig inte bättre under denna period än att ett portugisiskt handelsfartyg som lämnade kolonin med destination Lissabon navigerade fel och förliste utanför Göteborg. En del av besättningen överlevde och klarade sig i land och visade omgående sin lycka och glädje över sin räddning. De stannade i staden och blev omtyckta bland flickorna för sitt muntra sinnelag; många äktenskap ingicks och många barn föddes som kunde föra deras glada humör vidare till kommande generationer. Se ”Goa gubbar”.

GREENWICH. Del av Stor-London. Här finns ett observatorium som härbärgerar Greenwichmeridianen, en nollmeridian som visar var öst och väst möts vilket markeras med en i marken nedlagd mässingsskena. Detta torde vara ovanligt eftersom mötet mellan dessa väderstreck ofta annars markeras med taggtråd, minfält och murar.

GUADELOUPE. Ö i Västindien som också är ett franskt departement. Var svensk besittning 1813–1814 då den överlämnades av Storbritannien till den svenske kungen som kompensation för att han trätt in i kriget mot Napoleon.

Återköptes av Storbritannien för 24 miljoner franc som den svenske kungen erhöll. Denne i sin tur gav dem till regeringen som betalade statsskulden med pengarna, och i utbyte fick kungen ett löfte om att hans familj för evigt skulle få ett årligt underhåll.

Seden att använda svenska tillgångar i placerade i Västindien för att betala statsskulden lever kvar – dock utlovas inte längre evig årlig ersättning till den vars tillgångar används på detta sätt. Se ”Vad fan får jag för pengarna.”

H

HELGEANDSHOLMEN: Ö i Stockholm. Säte för Sveriges riksdag som där verkar i enlighet med de historiska traditioner som kännetecknat aktiviteterna på ön sedan 1200-talet.

1301 grundades där ett helgeandshus som skulle dra försorg om de sjuka och fattiga, vilket kan sägas förebåda riksdagens och den så kallade välfärdsstatens påstådda verksamhet i modern tid.

1587 offentliggörs ”Helgeandsholms beslut” som utges för att vara ett uttalande antaget av en församling av rikets ledande män som samlats på ön några hundra år tidigare: 1282.

I dokumentet slogs det fast att större vattendrag, malmfyndigheter, ouppodlad mark samt skärgårdsöar med omkringliggande fiske – allt detta skulle vara kronans egendom.

Dokumentet var en förfalskning, vilket slutgiltigt bevisades 1860. Dock hänvisade stat och myndigheter till dokumentet ända in på 1900-talet.

Att man inte längre gör så beror på att det inte längre behövs, de allra flesta har sedan länge accepterat att staten har rätt till vad den än vill ha.

I

IDRE. Ort i Dalarna som fått ge namn åt den filosofi som utvecklades i den svenska kommunala sektorn och som hade sitt ursprung på denna plats. Filosofin utmärks av att den hävdar att orter och städer som har förlorat det mesta av de produktiva sysselsättningar som där fanns ska överleva genom att orten satsar på turism. Filosofin har fått namnet ”Idreologi”.

(Ska ej sammanblandas med ”Ideologi”, den tankeströmning som präglar andra kommuner med samma problem men som tar sig uttryck i att man istället liksom björnen går i ide och inväntar bättre tider. Här finner man förklaringen till att ideologer så ofta verkar yrvaket förvirrade när de ställs inför problem ur det verkliga livet – det beror på att någon väckt dem ur deras slummer.)

IPANEMA. Plats i Brasilien som tidigare präglades av stora sociala problem och extrem brottslighet. Utvecklingen vände helt när en man från forna Jugoslavien anlände och blev vald till borgmästare. Platsen kommer den närmaste tiden att byta namn till ”Ipanema problema”.

J

JERSEY. Ö i Engelska kanalen. Här utvecklas boskapsrasen Jersey som präglades av sin härdighet på grund av att den skyddades genom hårda regler mot införsel till ön av andra levande djur. Jerseyboskap har med tiden spritt sig över hela världen och mjölken utmärks av sin extremt höga fetthalt.

Detta kan vara en av förklaringen till att de första töjbara tygerna av trikå utvecklades på ön både i slät- och ribbstickad form. Se ”Jerseykläder”.

JENA. Tysk stad i delstaten Thüringen. Tidigt lärdomscentrum och här undervisade Schiller och Hegel. Här föddes på 1920-talet den så kallade ”Jena-planen”, en pedagogisk modell som förespråkade grupparbeten. Sentida resultat av detta i den svenska skolan har gett upphov till talesättet ”Det finns ingen Jena-väg till kunskap”.

JÄMMERDAL. Geografisk beteckning så allomfattande att den ibland används för att benämna hela världen. Viss förvirring vidlåder beteckningen eftersom man ibland kan uppleva att man befinner sig i jämmerdalen fast man är på en bergstopp.

K

KENT. Landskap i sydöstra England. Många svenska ungdomar har under sina språkresor till grevskapets badorter upplevt sina första attacker av en överväldigande känsla av de är utvalda och speciella, och att omvärlden är dum och trög. Regionen har därför fått bidra med sitt namn till popgruppen Kent.

KOREA. Delat i en syd- och en nordlig del. Den södra delen är mest känd för att man där äter hundar, den norra för att Kim Jong II låter sina motståndare i ledningen bli uppätna av hundar.

L

LAPPLAND. Del av norra Sverige. Tidigare känt för att invånare i landskapet kunde drabbas av djup nedstämdhet på grund av ensligheten. Se ”Lappsjuka” (benämningen används numera också för att beskriva att det finns allt färre vårdcentraler och sjukhus norr om Gävle. 

LETTLAND. Republik vid Östersjön. Trots de usla naturliga förutsättningarna för jordbruk kunde befolkningen genom flit och strävsamhet göra landet känt för den höga kvaliteten på dess nötkött, fläsk och mejeriprodukter. Detta upphörde i och med den sovjetiska ockupationen och den påtvingade kollektiviseringen som genomfördes 1949–1950 då kvalitet och produktivitet sjönk snabbt och drastiskt.

En följd av detta var att mejeriprodukterna drygades ut med artificiella tillsatser för att dölja att fetthalten rörde sig mot noll och att smaken var obefintlig.

Dessa produkter blev kända under benämningar som till exempel ” lettmjölk” och ”lettmargarin”. Efter befrielsen från det sovjetiska förtrycket har det lettiska jordbruket börjat återhämta sig och dess produkter från jordbruket har återfått sitt tidigare goda renommé.

I Sverige är det dock fortfarande vanligt med denna form av ”lett”–varor, något som inom sociologin kategoriseras som ”frivillig sovjetisering” för att förklara att människor avstår från riktig mjölk och riktigt smör.

M

MORRISTOWN. Stad belägen i Bengali. Ordningen upprätthålls av en man som har en ring med mäktiga krafter. Han dricker mjölk och har en bergsvarg. I de omgivande trakterna finns det gott om dvärgar.

MORDOR Land mellan bergskedjorna Askbergen och Skuggornas berg. Ordningen upprätthålls av en man som har en ring med mäktiga krafter. Han dricker dock antagligen inte mjölk, men håller sig säkerligen med en eller flera bergsvargar. I de omgivande trakterna finns det gott om dvärgar.

N

NACKA. Kranskommun till Stockholm. Här utvecklades ”Nacka-projektet” under några år på 1970-talet. Syftet var att skapa en lättillgänglig och förebyggande psykiatrisk vård som skulle kunna leda till att antalet platser i den slutna psykiatriska vården minskade.

Projektet lade grunden för den sektoriserade psykologi som infördes i hela landet under 1980-talet. Den var ämnad att ersätta de stora mentalsjukhusen genom ett samarbete mellan öppen psykiatrisk vård, socialtjänst och den primära sjukvården.

Kritiker har menat att stängningarna av de stora mentalsjukhusen kom för snabbt och att den sektoriserade psykologins verksamhet inte var redo att ta emot dem som i forcerat tempo skrevs ut – och att situationen inte förbättrats utan snarare förvärrats under de fyrtio år som gått.

Försvarare av modellen menar dock att numera fungerar den efter det att ”Nacka-projektet” uppstått i ny och modifierad form, eftersom det på nattbussarna till och från Nacka alltid finns plats för dem som är hemlösa på grund av mentalsjukdom.